Seznam gradiva

47 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

1945-1970 DALLA CRONACA ALLA STORIA.- GORIZIA 05.08.1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SCHNEITER FRITZ
AGRARGESCHICHTE DER BRANDWIRTSCHAFT.-GRAZ, 1970
HISTORISCHEN LANDESKOMMISION FUER STEIRMARK
1970 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Šinigoj Grozdan
Ajdovščina 1945-70 : [ob 25-letnici ustanovitve prve slovenske vlade]

1970 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BRITOVŠEK MARJAN
ANTON FÜSTER IN REVOLUCIJA 1848 V AVSTRIJI 1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVI V SLOVENIJI, 1970

1970 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Bazovica : 6. IX. 1930-6. IX. 1970
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAVEC FRANJO
BAZOVIŠKA BRIGADA.- LJUBLJANA 1970

1970 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
PICKL ATHMAR
BEITRAEGE ZUR GESCHICHTE DER INDUSTRIALISIERUNG DES SUEDOSTALPENRAUMES IM 19. JAHRHUNDERT.-GRAZ, 1970
HISTORISCHEN LANDESKOMMISION FUER STEIRMARK
1970 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BEVKOVA KNJIGA: PISATELJU IN ZVESTEMU SEDELAVCU FRANCE BEVKU, MLADINSKA KNJIGA.-LJUBLJANA, 1970
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1970 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 9 .- ZAGREB, 1970

1970 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KOLERIČ ANTONIJA, PERTOT MARJAN
BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKEGA TISKA V ITALIJI OD 1.I.1955 DO 31.XII.1964 .- TRST, 1970
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1970 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

Deset let Slovenika : 1960-1970

1970 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO
Sulzberger Cyrus Leo
Druga svetovna vojna
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GOSPODARSKA IN DRUŽBENA ZGODOVINA SLOVENCEV: ZGODOVINA AGRARNIH PANOG .- I. ZVEZEK .- LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Petelin Stanko
Gradnikovci : tretja slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada "Ivan Gradnik"
NARODNA ARMIJA
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAVLIN MILE
JESENIŠKO BOHINJSKI ODRED.- LJUBLJANA 1970

1970 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

JUGOSLAVIJA I SVET 1970

1970 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
PLETERSKI JANKO
KOROŠKI PLEBISCIT 1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TITL JULIJ
MURSKA REPUBLIKA 1919.- M.SOBOTA, 1970

1970 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

NAŠE KMETIJSKE ŠOLE.- MARIBOR, 1970
SKUPNOST KMETIJSKIH ŠOL SLOVENIJE
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HUMAR JOŽKO
OBČINA IN OBČAN .-LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

OBLIKOVANJE V JUGOSLAVIJI.- LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ODBIRANJE ARHIVSKEGA GRADIVA IZ REGISTRATURNEGA GRADIVA (ŠKARTIRANJE) V GOSPODARSKIH ORGANIZACIJAH V SLOVENIJI .- LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
IŽANEC FRANC
ODPRTI GROBOVI :BELA KRAJINA JOKA, II ZV..-BUENOS AIRES, 1970
SAMOZALOŽBA
1970 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ADAMIČ LOUIS
OREL IN KORENINE .-LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

OSNOVNA ŠOLA NA SLOVENSKEM 1869-1969 .-LJUBLJANA, 1970
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JERMAN IVAN
PEVSKI ZBOR JUG.ARMADE SREČKO KOSOVEL .-LJUBLJANA 1970

1970 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Cevc Emilijan 1920-2006
Poznogotska plastika na Slovenskem
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1970 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Drago
Pregled razvoja osnovnega šolstva na zapadnem robu slovenskega ozemlja
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PONIKVAR ADOLF
PREPORODOVCI PROTI AVSTRIJI.- LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PROSVETNI ZBORNIK 1868 - 1968.- TRST, 1970
ZALOŽBA TRŽAŠKEGA TISKA
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KARDELJ EDVARD
RAZVOJ SLOVENSKEGA NARODNEGA VPRAŠANJA .-LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA I .-LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENKE V NARODNOOSVOBODILNEM BOJU II-1 .- LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENKE V NARODNOOSVOBODILNEM BOJU I .- LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENKE V NARODNOOSVOBODILNEM BOJU II-2 .- LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

Račič Marko, Busić Svetozar
Slovenska atletika 1945-1970
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ LJUBLJANA: RAZSTAVA O ŽENSKEM ŠOLSTVU IN DELOVANJU UČITELJIC NA SLOVENSKEM .- LJUBLJANA 1970
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SPLOŠNI REGISTER VELJAVNIH PREDPISOV 1969.- LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SREČANJE POLITIČNIH ZAPORNIKOV IN ITERNIRANCEV PRIMORSKE.- KOPER,1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SREČANJE-UTRINKI IZ FAŠISTIČNIH JEČ IN TABORIŠČ SMRTI .-KOPER, 1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SREDNJOVJEKOVNI STATUT GRAD BUDVE.- BUDVA , 1970

1970 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PARETI LUIGI
STARI SVET: 1200 PRED NAŠIM ŠTETJEM DO 500 PO NAŠEM ŠTETJU:DRUGA KNJIGA/PRVI ZVEZEK II/1 .- LJUBLJANA, 1970
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VOJNA ENCIKLOPEDIJA:1:ABADAN-BRČKO.-BEOGRAD,1970
VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD BEOGRAD
1970 srbski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

Renko Stanislav, Kenda Vladimir - novinar, Vilhar Srečko
Vsi procesi proti Slovencem in Hrvatom ter drugim antifašistom iz Jul. krajine pred fašističnim posebnim tribunalom 1927-1943 (brez procesov pred italijanskimi vojaškimi sodišči) : iz knjige Aula IV
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mikuž Metod
Zgodovina slovenskega osvobodilnega boja
PREŠERNOVA DRUŽBA V LJUBLJANI
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŽENSKO ŠOLSTVO IN DELOVANJE UČITELJIC NA SLOVENSKEM: RAZSTAVA V SLOVENSKEM ŠOLSKEM MUZEJU.-LJUBLJANA, 1970
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.