Seznam gradiva

44 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

20 LETNICA GLASBENE ŠOLE V KOPRU .-KOPER, 1969
GLASBENA ŠOLA KOPER
1969 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

20-LETNICA GLASBENE ŠOLE V KOPRU.- KOPER, 1969
GLASBENA ŠOLA KOPER
1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

80-LETNICA USTANOVITVE PEVSKEGA DRUŠTVA "DANICA" NA KONTOVELU (1889-1969).- TRST, 1969
PROSVETNO DRUŠTVO PROSEK KONTOVEL
1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOLERIČ ANTONIJA, PERTOT MARJAN
BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKEGA TISKA V ITALIJI OD 1.V.1945 DO 31.XII.1954 .- TRST, 1969
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1969 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

BIBLIOGRAFIJA VOJNIH IZDANJA 1945-1968.- BEOGRAD, 1969

1969 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BRATSTVO I JEDINSTVO JUGOSLAVIJA 1941-1969.- BEOGRAD, 1969

1969 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CELJE.- CELJE, 23.08.1969

1969 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Pervanje Edvin, Hočevar Jože A.
Četrta prekomorska brigada in zavezniška pomoč NOV in POJ [zbirka Knjižnica NOV in POS]
PARTIZANSKA KNJIGA
1969 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

DOGRADILI BOMO BOLNIŠNICO.- NOVA GORICA, 1969
SKLAD ZA IZGRADNJO NOVE BOLNIŠNICE
1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA: 2

1969 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA: 3

1969 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA: 4

1969 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA: 5

1969 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA: 6

1969 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BIZJAK TATJANA
GEOGRAFIJA KATASTRSKE OBČINE PODNANOS IN KATASTRSKE OBČINE LOZICE (DIPLOMSKO DELO) .- LJUBLJANA, 1969
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1969 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
CARL VON CZOERNIG
IL TERRITORIO DI GORIZIA E GRADISCA .-GORIZIA, 1969

1969 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DADIĆ BRANKO
JUGOSLAVIJA U SVETU 1941-1969

1969 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽEROVNIK MARKO
JULIJSKE ALPE.-MARIBOR, 1969

1969 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo

KLAGENFURT 1969

1969 angleški ZGODOVINA izločeno ob inv 202

LONDONSKI SPORAZUM:PONATIS IZ PRIMORSKEGA DNEVNIKA GLAVNIH DOKUMENTOV.-TRST, 1969
ZALOŽBA TRŽAŠKEGA TISKA
1969 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
OSTROVŠKA MILICA
NARODNI HEROJI SILVIRA TOMASINI.-MARIBOR, 1969

1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
VILHAR SREČKO, KLUN ALBERT
NARODNOOSVOBODILNI BOJ PRIMORCEV IN ISTRANOV NA SARDINIJI, KORZIKI IN V JUŽNI FRANCIJI.- NOVA GORICA, 1969
KNJIŽNICA NOV IN POJ LJUBLJANA
1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

OB STOLETNICI BRIŠKEGA TABORA 1869-1969 DOBROVO V BRDIH:NE VDAJMO SE!

1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OMLADINSKI POKRET 1919-1969

1969 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ORIS KRONOLOGIJE DELAVSKEGA GIBANJA NA SLOVENSKEM 1867-1968 .-LJUBLJANA, 1969

1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠMIT, BORDON, KLUN
PETA PREKOMORSKA BRIGADA.- NOVA GORICA 1969

1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
HASL DRAGO
PETDESETLETNICA SLOVENSKE GLASBENE ŠOLE V PTUJU 1919 - 1969.- PTUJ, 1969
ŠOLSKA SKUPNOST GLASBENE ŠOLE V PTUJU
1969 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
OŠNJAK JOŽKO
POD MATAJURJEM .- LJUBLJANA 1969

1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Bezlaj Krevel Ljudmila
Razvoj narodnoosvobodilnega gibanja v Brdih in Benečiji po kapitulaciji Italije
ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB
1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

SAVEZNO SAVETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE V OHRIDU 03.-04.09.1969.- BEOGRAD, 1969

1969 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SEZNAM RAZPOLOŽLJIVIH PUBLIKACIJ SAZU-JA.- LJUBLJANA, 1969
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1969 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Vatovec Fran
Slovenska in jugoslovanska časniška beseda
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1969 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MIKUŽ METOD
SLOVENSKO PARTIZANSKO GOSPODARSTVO.- LJUBLJANA 1969

1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

SPLOŠNI REGISTER VELJAVNIH PREDPISOV.- LJUBLJANA, 1969

1969 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Spomenica ob 25. obletnici ustanovitve II. brigade VDV

1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
SPOMINI NA MOJA TRŽAŠKA LETA.-LJUBLJANA, 1969
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KREFT IVAN
SPOMINI.-MARIBOR, 1969

1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Medeot Camillo
Storie di preti isontini internati nel 1915

1969 italijanski DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO
HUGH THOMAS
ŠPANIJA PROTI ŠPANIJI.- LJUBLJANA, 1969

1969 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
BABIĆ MANOJLO, LUŠTEK MIROSLAV
TANKISTI PREKOMORCI.- NOVA GORICA 1969

1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
RUPEL MIRKO
VALVASORJEVO BERILO .-LJUBLJANA, 1969

1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
WOOLEY SIR. LEONARD
ZAČETKI CIVILIZACIJE: PRVA KNJIGA/DRUGI ZVEZEK I/2 .- LJUBLJANA, 1969
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZAPISKI O VEKOSLAVU ŠPINDLERJU.-MARIBOR, 1969

1969 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

ZBORNIK 1: DJELATNOST KPJ DO APRILA 1941 NA PODROČJU KARLOVCA, KORDUNA, LIKE IN POKUPLJA

1969 hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202