Seznam gradiva

35 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

1900-1945 RATOVI I REVOLUCIJE .-BEOGRAD, 1968

1968 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

25. OBLETNICA VSELJUDSKE VSTAJE NA PRIMORSKEM.- NOVA GORICA, 15.09.1968

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Levičnik Karel
Klun Albert 1926-2002
Artileristi prekomorci

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAJOVIĆ, RODEVIĆ
BIBLIOGRAFIJA O RATU I REVOLUCIJI V JUGOSLAVIJI .- BEOGRAD, 1968

1968 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE (NOVA VRSTA, nadaljevanje P 7), MARIBOR
UNIVERZA V MARIBORU IN ZGODOVINSKO DRUŠTVO MARIBOR
1968 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI: KNJIGA 4: NOVEMBER 1942 - DECEMBER 1942 .- LJUBLJANA, 1968
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1968 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 7 (R-SRBIJA) .- ZAGREB, 1968

1968 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKI ZBORNIK 1948-1968 .-LJUBLJANA, 1968

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KERMAVNER DUŠAN
IVAN CANKAR IN SLO.POLITIKA L.1918.-LJUBLJANA, 1968

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JUGOSLAVIJA I SVET 1968

1968 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

KRAJEVNI LEKSIKON SLOVENIJE I.-LJUBLJANA, 1968

1968 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BAKARIĆ VLADIMIR
LE VIE DELLO SVILUPPO SOCIALISTA IN JUGOSLAVIA 1968

1968 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PERHAUC RAFAEL
LETALCI PREKOMORCI.- NOVA GORICA 1968

1968 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
SCHELLENBERG THEODORE R.
MODERNI ARHIVI: PRINCIPI I TEHNIKA RADA .-BEOGRAD, 1968

1968 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
FERENC TONE
NACISTIČNA RAZNARODOVALNA POLITIKA V SLOVENIJI V LETIH 1941-1945

1968 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

OB SEDEMDESETLETNICI USTANOVITVE SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA V LJUBLJANI:1898-1968.-LJUBLJANA, 1968
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OPČINE PRI TRSTU: 1868-1968: OB 100- LETNICI USTANOVITVE SLOVENSKE ČITALNICE .- OPČINE, 1968
SLOVENSKO PROSVETNO DRUŠTVO TABOR OPČINE
1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BERNIK STANE
ORGANIZEM SLOVENSKIH OBMORSKIH MEST KOPER, IZOLA, PIRAN 1968

1968 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STEPIŠNIK DRAGO
ORIS ZGODOVINE TELESNE KULTURE NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1968
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠNUDERL MAKSO
OSVOBOJENE MEJE .-MARIBOR, 1968

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DEBELJAK TINE
POT K PRVI SLOVENSKI VLADI.- BUENOS AIRES, 1968

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKA V BOJU ZA SVOBODO.-LJUBLJANA, 1968

1968 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
VRBNJAK VIKTOR
PRVI SLOVENSKI TABOR V LJUTOMERU .- MARIBOR, 1968

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BOŽIČ BRANKO
RAZVOJ GASILSTVA NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1968
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIHAILOVIĆ MIHAILO, PLAZINIĆ MILAN
REGISTAR PRAVNIH PROPISA 1945-1967

1968 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SEZNAM RAZPOLOŽLJIVIH PUBLIKACIJ SAZU-JA.- LJUBLJANA, 1968
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1968 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
SLODNJAK ANTON
SLOVENSKO SLOVSTVO-OB TISOČLETNICI BRIŽINSKIH SPOMENIKOV .-LJUBLJANA, 1968

1968 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ANDROJNA VILKO, ŽALIK MARTIN
SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR.-LJUBLJANA, 1968

1968 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

STATUTI,URBARI,NOTARI ISTRE,RIJEKE,HRV.PRIMORJA I OTOKA

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TABOR PRI ŠEMPASU 18. OKTOBRA 1868

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETELIN STANKO
VOJKOVA BRIGADA NOVA GORICA 1968

1968 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
BEZLAJ KREVEL LJUDMILA
ZA VOJKOM: OB PETINDVAJSETLETNICI SMRTI NARODNEGA HEROJA JANKA PREMRLA-VOJKA .- NOVA GORICA, 1968
GORIŠKI MUZEJ
1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Debeljak Tine
Začetki komunistične revolucije v Sloveniji : ob 25-letnici prvih žrtev
SVOBODNA SLOVENIJA
1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZAPIRAJO SE VRATA UČITELJIŠČA V TOLMINU.- TOLMIN, 1968

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MOHORIČ IVAN
ZGODOVINA ŽELEZNIC NA SLOVENSKEM .-LJUBLJANA, 1968

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.