Seznam gradiva

29 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

ARHIVI OD PISARNE DO ZAKLADNICE ZGODOVINE, 1967

1967 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bertoldi Silvio
Badoglio

1967 italijanski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
PRAŠELJ NADA, GERLANC BOGOMIL
BIBLIOGRAFIJA ZALOŽBE MK 1945-1965 .-LJUBLJANA, 1967

1967 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Bizjak Lojze
Gornja Vipavska v narodnoosvobodilni vojni

1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JUGOSLAVIJA I SVET 1967

1967 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
Ferenc Tone
Kapitulacija Italije in narodnoosvobodilna borba v Sloveniji jeseni 1943
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Nogometni klub Nova Gorica : 20-letnica : 1947-1967

1967 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vilhar Srečko
O morju in pomorstvu : Katalog pomorske literature Študijske knjižnice v Kopru
ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA V KOPRU
1967 slo.,ita.,hrv. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

OB STOLETNICI KANALSKE ČITALNICE IN OB ODKRITJU SPOMENIKA MARIJU KOGOJU.- KANAL, 1967
PROSVETNO DRUŠTVO SOČA KANAL
1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Budal Andrej 1889-1972
Odmevi z roba
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
AMBROŽIČ NOVLJAN LADO
POHOD ŠTIRINAJSTE.- NOVA GORICA 1967

1967 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

POLOŽAJ I VLOGA NARODNIH BIBLIOTEKA ARHIVI I ZAŠTITA ARH.GRA?E, BILTEN BROJ 72 .- BEOGRAD, 1967

1967 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
HAWKES JACQUETTA
PRAZGODOVINA: PRVA KNJIGA/PRVI ZVEZEK I/1 .- LJUBLJANA, 1967
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETELIN STANKO
PREŠERNOVA BRIGADA NOVA GORICA 1967

1967 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
JURIŠEVIČ FRAN
PRIMORSKA POŠTA SKOZI ZGODOVINO .-KOPER, 1967

1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRISPEVKI K ZGODOVINI KMETIJSKEGA ŠOLSTVA NA SLOVENSKEM.- MARIBOR,1967
SKUPNOST KMETIJSKIH ŠOL SLOVENIJE
1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VILHAR SREČKO, KLUN ALBERT
PRVA IN DRUGA PREKOMORSKA BRIGADA NOVA GORICA 1967

1967 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

REPERTOAR SLOVENSKIH GLEDALIŠČ 1867-1967.- LJUBLJANA, 1967

1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Savnik Roman 1902-1987
Senožeška pokrajina v preteklosti in sedanjosti (ovojni naslov: Senožeče v borbi in izgradnji)

1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

uredil Alfonz Gspan s sodelovanjem uredniškega odbora
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 10/3: Schmidl-Steklasa
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1967 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ROŠ FRAN
SLOVENSKI IZGNANCI V SRBIJI 1941-1945.- MARIBOR 1967

1967 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI KOLEDAR: KOLEDAR ZA SLOVENCE PO SVETU, LJUBLJANA
SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA
1967 slovenski KOLEDARJI PERIODIKA
Marušič Branko
Marušič Branko 1938-, Srebrnič Jože 1902-1992
Solkanska čitalnica : 1867-1967 (Stoletnica slovenske čitalnice v Solkanu)

1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO, MARUŠIČ IVAN
SOLKANSKI ROJAK DR.MARKO ANTON PL.PLENČIČ(1705-1786) .-NOVA GORICA, 24. SEPT. 1967

1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
REGENT IVAN
SPOMINI .- 1967

1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tominc Jožef 1790-1866
Tominc : [razstava ... v Narodni galeriji, Ljubljana, marec-april 1967]
NARODNA GALERIJA
1967 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BUTOROVIĆ RADULE, KLUN ALBERT
TRETJA PREKOMORSKA BRIGADA .-NOVA GORICA 1967

1967 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

TRINKOV KOLEDAR, GORICA-ČEDAD-ŠPETER

1967 slovenski KOLEDARJI PERIODIKA

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU LJUBLJANA 1967

1967 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.