Seznam gradiva

30 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
KOS MILKO
"VAS" IN "SELO" V ZGODOVINI SLOVENSKE KOLONIZACIJE .-LJUBLJANA, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Maserati Ennio
Alcuni documenti sulla repressione delle associazioni slovene e croate della Venezia Giulia durante il fascismo (separat)

1966 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKEGA TISKA V ITALIJI MED DVEMA VOJNAMA 1918 - 30.4.1945
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1966 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija

DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI: KNJIGA 3: AVGUST 1942 - OKTOBER 1942 .- LJUBLJANA, 1966
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1966 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA: 1

1966 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI: 4 (PORTR-Ž) .- ZAGREB, 1966

1966 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PETELIN STANKO
GRADNIKOVA BRIGADA.- NOVA GORICA 1966

1966 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
VERBIČ MARIJA
IDRIJSKI RUDNIK DO KONCA 16. STOLETJA: INAVGURALNA DISERTACIJA .- 1966

1966 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

JADRANSKI ZBORNIK 6 .- REKA, PULA, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JUGOSLAVIJA I SVET 1966

1966 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

JUGOSLAVIJA:HOTEL UND TOURIST GUIDE, HOTEL-UND REISEFUHRER.-BEOGRAD, 1966
PRIVREDNI PREGLED BEOGRAD
1966 angleški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
VILFAN SERGIJ
KOSEŠČINA V LOGU IN VPRAŠANJE KOSEZOV V VZHODNI OKOLICI LJUBLJANE L.1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽONTAR JOSIP
KRANJSKI DEŽELNI VICEDOM.- LJUBLJANA, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BIBER DUŠAN
NACIZEM IN NEMCI V JUGOSLAVIJI 1933-1941.- LJUBLJANA, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BOSILJČIĆ SLOBODAN
OKTOBRSKA REVOLUCIJA 1917.- BEOGRAD, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

PANONSKI ZBORNIK .- 1966

1966 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
FRIEDLÄNDER SAUL
PIJ XII.IN TRETJI RAJH:DOKUMENTI.-LJUBLJANA, 1966
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GESTRIN FERDO
PIRANSKA KOMENDA V 14.STOLETJU .-LJUBLJANA, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GOLOUH RUDOLF
POL STOLETJA SPOMINOV.- LJUBLJANA, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRIVREDNI PREGLED PRIVREDNI ADRESAR SFRJ 1966

1966 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

PUBLIKACIJA GREGORČIČEVA ROJSTNA HIŠA NA VRSNEM, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIHAILOVIĆ MIHAILO, PLAZINIĆ MILAN
REGISTAR PRAVNIH PROPISA OBJAVLJENIH U SLUŽBENEM LISTU SFRJ 1945-1965.-BEOGRAD, 1966
SAVREMENA ADMINISTRACIJA BEOGRAD
1966 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
DEDIJER VLADIMIR
SARAJEVO 1914 .-LJUBLJANA, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gestrin Ferdo, Melik Vasilij
Slovenska zgodovina : od konca osemnajstega stoletja do 1918
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SOŠKI GOZDAR: GLASILO DELOVNEGA KOLEKTIVA SOŠKEGA GOSPODARSTVA TOLMIN

1966 slovenski NEZNANO PERIODIKA
BLAZNIK PAVLE
SPREMEMBE V PRAVNEM POLOŽAJU LOŠKEGA TERITORIALNEGA GOSPOSTVA V 16. STOLETJU.- LJUBLJANA, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SREČANJA: REVIJA ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA (GORIŠKA SREČANJA), NOVA GORICA

1966 slovenski NEZNANO PERIODIKA

ZALIV: RAVIJA ZA KNJIŽEVNOST IN KULTURO, TRST
ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA ZALIV TRST
1966 slovenski NEZNANO PERIODIKA

ZBORNIK FOTOGRAFIJ IZ NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA SLOVENSKEGA NARODA 1941-1945: 1. KNJIGA: MAREC 1941 - NOVEMBER 1942 .- LJUBLJANA, 1966
MUZEJ LJUDSKE REVOLUCIJE LJUBLJANA
1966 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

Župnijska skupnost Bilje
ŽUPNIJSKI URAD BILJE
1966 slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO