Seznam gradiva

26 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

20 LET TRGOVSKEGA TEHNIČNEGA ZAVODA- TRST.- TRST, 1965

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠPANGER VEKOSLAV
BAZOVIŠKI SPOMENIK.- TRST, 1965
SAMOZALOŽBA
1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MUNDA JOŽE
BIBLIOGRAFIJA IZDAJ DZ SLOVENIJE 1945-1965.- LJUBLJANA, 1965

1965 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 7 .- ZAGREB, 1965

1965 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 8 .- ZAGREB, 1965

1965 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

DVAJSET LET GRADITVE NAŠE SOCIALISTIČNE DOMOVINE

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 6 (MAKLJ-PUT) .- ZAGREB, 1965

1965 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

GRAD KOZLOV ROB NAD TOLMINOM .- 1965

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GRADIVO O RAZVOJU LJUBLJANE V PRVEM DESETLETJU PO OSVOBODITVI 1945-1955.- LJUBLJANA, 1965

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ISTORIJA XX VEKA ZBORNIK RADOVA VII .-BEOGRAD, 1965

1965 srbski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JUGOSLAVIJA I SVET 1965

1965 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
PILON VENO
NA ROBU.- LJUBLJANA, 1965

1965 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PLETERSKI JANKO
NARODNA IN POLITIČNA ZAVEST NA KOROŠKEM 1848-1914 .-LJUBLJANA, 1965

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VAUHNIK VLADIMIR
NEVIDNA FRONTA.- BUENOS AIRES, 1965
SVOBODNA SLOVENIJA
1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mikuž Metod
Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917-1941
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Petelin Stanko 1924-1984
Osvoboditev Slovenskega primorja

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
SLOVENCI IN HRVATI POD ITALIJO.-LJUBLJANA, 1965

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Titl Julij
Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju
LIPA KOPER
1965 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

STO GRADOVA JUGOSLAVIJE .- BEOGRAD, 1965

1965 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GESTRIN FERDO
TRGOVINA SLOVENSKEGA ZALEDJA S PRIMORSKIMI MESTI OD 13.DO KONCA 16.STOLETJA.- LJUBLJANA, 1965

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

V počastitev 150-letnice naše šole, ki je uporno kljubovala viharjem raznarodovanja : 1815-1965
OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
1965 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO ARHIVIH SLOVENIJE.- LJUBLJANA 1965

1965 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MELIK VASILIJ
VOLITVE NA SLOVENSKEM 1861-1918 .-LJUBLJANA, 1965

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK DOKUMENTOV IN PODATKOV O NARODNOOSVOBODILNI VOJNI JUGOSLOVANSKIH NARODOV.-DEL VI,KNJIGA 1.-BORBE V SLOVENIJI 1941.-LJUBLJANA, 1965
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1965 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK FOTOGRAFIJ IZ DELAVSKEGA GIBANJA IN DEJAVNOSTI KOMUNISTIČNE PARTIJE NA SLOVENSKEM 1867-1941: 2. KNJIGA: DECEMBER 1934 - APRIL 1941
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1965 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 2#, Doba zrele fevdalne družbe od uveljavljanja frankovskega fevdalnega reda do začetka kmečkih uporov
2. popravljena in delno dopolnjena izd.
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.