Seznam gradiva

19 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

BIBLIOGRAFIJA IZDANJA U NOR 1941-1945.- BEOGRAD, 1964

1964 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MUNDA JOŽE
BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKE MATICE 1864-1964 .-LJUBLJANA, 1964

1964 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI: KNJIGA 2: APRIL 1942 - JULIJ 1942 .- LJUBLJANA, 1964
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1964 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI: 3 (INJ-PORTL) .- ZAGREB, 1964

1964 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Goriška : Informator
TURISTIČNA ZVEZA NOVA GORICA
1964 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Trinko Ivan
Budal Andrej 1889-1972
Ivan Trinko : Spisi
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1964 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jelerčič Jože
Kegljaški klub Gorica (Nova Gorica) : Ob otvoritvi kegljišča
KEGLJAŠKI KLUB GORICA (NOVA GORICA)
1964 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
NA GORIŠKEM V DRUGI POLOVICI L.1918 PRIMORSKI DNEVNIK 1964 ŠT.38-45

1964 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Reisp Branko, Zelinka Darinka
Napoleonove Ilirske province = Les provinces illyriennes de Napoleon : 1809-1814 : razstava v Narodnem muzeju v Ljubljani
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
1964 slovenski, hrv. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PISARNIŠKO POSLOVANJE.- LJUBLJANA, 1964

1964 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PREŠERNOV SPOMINSKI MUZEJ V KRANJU.- KRANJ, 1964
GORENJSKI MUZEJ KRANJ
1964 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRITOVŠEK MARJAN
RAZKROJ FEVDALNE AGRARNE STRUKTURE NA KRANJSKEM .-LJUBLJANA, 1964

1964 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

REGISTER REP.PREDPISOV 1963 .-LJUBLJANA, 1964

1964 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA MATICA: ZBORNIK RAZPRAV IN ČLANKOV.- LJUBLJANA, 1964
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1964 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOCBEK EDVARD
SLOVENSKO POSLANSTVO : DNEVNIK S POTI V JAJCE 1943.-CELJE, 1964

1964 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŠOLSKI SISTEMI NA SLOVENSKEM OD 1774 - 1963.- LJUBLJANA, 1964
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1964 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
HUMAR JOŽKO
UČBENIK O UPRAVNEM POSTOPKU .- NOVA GORICA, 1964

1964 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 1#, Od naselitve do uveljavljenja frankovskega reda (z uvodnim pregledom zgodovine slovenskega ozemlja do naselitve alpskih Slovanov)
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1964 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZNAČAJ, STANJE IN PROBLEMI PERSPEKTIVE ARHIVSKE SLUŽBE V SRS.- LJUBLJANA, 1964

1964 slovenski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202