Seznam gradiva

21 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 6 .- ZAGREB, 1963

1963 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKI KNJIŽNIČAR, NOVA GORICA

1963 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Zorzut Ludvik
Kanal ob Soči ; Stoletnica kanalskih gasilcev
GASILSKO DRUŠTVO KANAL
1963 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ukmar Jakob
Kratka zgodovina vesoljnih cerkvenih zborov : z zgodovinskega, dogmatičnega in cerkvenega vidika
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1963 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LA LEGGE SUGLI ARCHIVI.- RIM, 1963
MINISTERO PER IL BENI COLTURALI E AMBIENTALI
1963 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŠTOLFA MILKO
MED BRIŠKIMI GRIČI JE POSIJALO SONCE.- LJUBLJANA, 1963
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1963 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

MOST : Revija za kulturo in družbena vprašanja

1963 slov., italij. Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

most : revija za kulturo in družbena vprašanja, Trst

1963 slovenski NEZNANO PERIODIKA

NA PRIMORSKEM SO IZKOPALI PUŠKE.- LJUBLJANA 1963

1963 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

OB DESETLETNICI: KONCERT.- LJUBLJANA, KOPER, GORICA, 1963
AKADEMIK
1963 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ORIS MLADINSKEGA GIBANJA NA SLOVENSKEM V OBDOBJU 1941 - 1945.- LJUBLJANA, 1963
CENTRALNI KOMITE ZMS
1963 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SEZNAM SLOVENSKIH IN NEMŠKIH IMEN KOROŠKIH KRAJEV.- CELOVEC,1963

1963 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MELIK ANTON
SLOVENIJA: GEOGRAFSKI OPIS .-LJUBLJANA, 1963

1963 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
BLAZNIK PAVLE
SREDNJEVEŠKI URBARJI ZA SLOVENIJO: ZV. 4 .-LJUBLJANA, 1963

1963 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Miroslav, Poberaj Tatjana
Stare piranske soline
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1963 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

URADNI LIST SRS REGISTER REP. PREDPISOV 1945-1962.- LJUBLJANA, 1963

1963 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije (Ustava SFRJ). Ustava Socialistične republike Slovenije. Ustava (1963)

1963 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Ustava Socialistične republike Slovenije

1963 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Bernetič Marija
Za zaščito pravic slovenske etnične manjšine v deželi Furlanija-Julijska krajina : stenografski zapisnik govora v poslanski zbornici dne 17. septembra 1963

1963 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KERMAVNER DUŠAN
ZAČETKI SLOVENSKE SOCIALNE DEMOKRACIJE V DESETLETJU 1884-1894.-LJUBLJANA, 1963
CANKARJEVA ZALOŽBA
1963 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU .-LJUBLJANA, 1963

1963 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.