Seznam gradiva

20 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI: KNJIGA 1: MAREC-1941-MAREC 1942 .- LJUBLJANA, 1962
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1962 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 5 (JUGOS-MAK) .- ZAGREB, 1962

1962 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI: 2 (D-INI) .- ZAGREB, 1962

1962 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

JUGOSLOVENSKI ISTORIJSKI ČASOPIS, BEOGRAD [periodika se nahaja v skladišču v kleti]
SAVEZ DRUŠTAVA ISTORIČARA JUGOSLAVIJE
1962 srbski ZGODOVINA PERIODIKA

KNJIGA O SLOMŠKU:ZBORNIK OB STOLETNICI SMRTI.-CELJE, 1962
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1962 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LJUBLJANA, PODOBE IZ NJENE ZGODOVINE .- LJUBLJANA ,1962

1962 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ZWITTER FRAN
NACIONALNI PROBLEMI V HABSBURŠKI MONARHIJI 1962

1962 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čermelj Lavo
Ob tržaškem procesu 1941 : spomini in beležke
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1962 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽOLNIR BOGDAN
PARTIZANSKI TISK.-MARIBOR 1962

1962 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Rupel Mirko
Primož Trubar : življenje in delo
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1962 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIHAILOVIĆ MIHAILO, PLAZINIĆ MILAN
REGISTAR PRAVNIH PROPISA 1945-1961.- BEOGRAD, 1962

1962 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KOBLAR FRANCE
SIMON GREGORČIČ.-LJUBLJANA, 1962
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1962 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI POMORSKI ZBORNIK.-KOPER, 1962
KLUB POMORŠČAKOV V KOPRU
1962 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI PRAVOPIS.- LJUBLJANA, 1962
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1962 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

STATISTIČNI PODATKI PO OBČINAH LRS 1961.- LJUBLJANA, 1962.- ZV.IV

1962 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ŠNUDERL MAKSO
TEMELJNA LISTINA OB NOVI JUGOSLOVANSKI USTAVI.- LJUBLJANA, 1962

1962 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TEORIJA I PRAKSA ARHIVSKE SLUŽBE U SSSR .- BEOGRAD 1962

1962 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

Utripi : Kulturna izdaja Slovenske prosvetne Matice v Trstu
SLOVENSKA PROSVETNA MATICA V TRSTU
1962 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

ZBORNIK DOKUMENTOV IN PODATKOV O NOV JUG.NARODOV.-DEL VI,KNJIGA 8.-BORBE V SLOVENIJI 1943.-LJUBLJANA, 1962
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1962 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK DOKUMENTOV IN PODATKOV O NOV JUG.NARODOV.-DEL VI.,KNJIGA 9.-BORBE V SLOVENIJI 1943.-LJUBLJANA, 1962
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1962 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.