Seznam gradiva

10 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 3 .- ZAGREB, 1959

1959 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Lazzaro Gaetano
Burg Görz = Goriški grad

1959 nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI: 1 (A-ĆUS) .- ZAGREB, 1959

1959 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
JENKO FRANC
HIDROGEOLOGIJA IN VODNO GOSPODARSTVO KRASA.- LJUBLJANA, 1959

1959 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Valdemarin Igino
La chiesa e la parrocchia dei santi Ilario e Taziano di Gorizia

1959 italijanski DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

ÖSTERREICHISCHE OSTHEFTE, DUNAJ [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]
ÖSTERREICHISCHES OST - UND SÜDOSTEUROPA INSTITUTS
1959 nemški NEZNANO PERIODIKA
KULIŠER JOSIF
SPLOŠNA GOSPODARSKA ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA I .-LJUBLJANA, 1959

1959 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KULIŠER JOSIF
SPLOŠNA GOSPODARSKA ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA II .-LJUBLJANA, 1959

1959 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA NARODOV JUGOSLAVIJE: 2. DEL .- LJUBLJANA, 1959

1959 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Beard Charles Austin
Zgodovina Združenih držav Amerike
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1959 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.