Seznam gradiva

14 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Brda : 25. maj 1958
ODBOR ZA POSTAVITEV SPOMENIKA SREČKU KUMARJU
1958 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

BRDA: 25. maj 1958 (na dan občinskega praznika Brd odkrili spomenik velikemu slovenskemu umetniku Srečku Kumarju)
ODBOR ZA POSTAVITEV SPOMENIKA SREČKU KUMARJU
1958 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

DESET LET ŽIVLJENJA NA NOVOGORIŠKI GIMNAZIJI 1947-1957.-NOVA GORICA, 1958
GIMNAZIJA NOVA GORICA
1958 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
BISAIL ZLATKO
EDVARD RUSJAN.-LJUBLJANA, 1958
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1958 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 3 (DIP-HIĐ) .- ZAGREB, 1958

1958 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

MUZIČKA ENCIKLOPEDIJA: 1 (A-J) .- ZAGREB, 1958

1958 hrvaški PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

MUZIČKA ENCIKLOPEDIJA: 2 (K-Ž) .- ZAGREB, 1958

1958 hrvaški PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
ČERMELJ LAVO
O LJUDSKEM ŠTETJU V TRSTU LETA 1910.-ZAGREB, 1958

1958 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941-1945 : druga knjiga (od drugog zasedanja AVNOJ-a do konačne pobede)
VOJNOZGODOVINSKI INŠTITUT JUGOSLOVANSKE ARMADE
1958 srbski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PARTIZANSKI DNEVNIK 1944-1945 .- LJUBLJANA 1958

1958 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
TRŽAŠKO OZEMLJE TER GORIŠKA IN VIDEMSKA POKRAJINA .-LJUBLJANA, 1958

1958 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VIDEMSKI SPORAZUM:SPORAZUM MED FEDERATIVNO LJUDSKO REPUBLIKO JUGOSLAVIJO IN REPUBLIKO ITALIJO O UREDITVI OSEBNEGA PROMETA, KAKOR TUDI SUHOZEMSKEGA IN POMORSKEGA PREVOZA IN PROMETA MED TRŽAŠKIM OBMOČJEM IN OBMOČJI, KI MEJIJO NANJ.-KOPER, 1958

1958 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK DOKUMENTOV IN PODATKOV O NOV JUG.NARODOV.-DEL VI.,KNJIGA 4.-BORBE V SLOVENIJI 1942.-LJUBLJANA, 1958
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1958 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA LJUBLJANSKE MESTNE HIŠE .-LJUBLJANA, 1958
KNJIŽNICA KRONIKE
1958 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.