Seznam gradiva

11 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 1 .- ZAGREB, 1956

1956 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Jelinčič Zorko, 1900-1965, Kajzelj Vladimir, Bartol Vladimir, 1903-1967
Jug Klement, 1898-1924
Dr. Klement Jug, veliki slovenski alpinist
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
1956 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 2 (BOSNA-DIO) .- ZAGREB, 1956

1956 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Taylor Alan John Percivale
Habsburška monarhija : 1809-1918
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1956 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IDRIJSKI RAZGLEDI, IDRIJA
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1956 slovenski NEZNANO PERIODIKA

PODOBA MATERE BOŽJE NA SVETI GORI PRI GORICI OB 400 - LETNICI BOŽJE POTI.-GORICA, 1956
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1956 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BEZLAJ FRANCE
SLOVENSKA VODNA IMENA I .-LJUBLJANA, 1956

1956 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV L.1955.- LJUBLJANA, 1956

1956 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Tolminski zbornik : ob kulturnem tednu od 3.VII.1956 do 10.VII.1956
ODBOR ZA IZVEDBO TOLMINSKEGA KULTURNEGA TEDNA
1956 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK DOKUMENTOV IN PODATKOV NOV JUG. NARODOV.-DEL VI,KNJIGA 3.-BORBE V SLOVENIJI 1942.-LJUBLJANA, 1956
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1956 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 3#, Doba prve krize fevdalne družbe na Slovenskem od začetka kmečkih uporov do viška protestantskega gibanja
KMEČKA KNJIGA
1956 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.