Seznam gradiva

12 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Braune Wilhelm, Mitzka Walther
Althochdeutsche Grammatik

1953 nemški PRIROČNIKI NEINVENTARIZIRANO

Gledališče Slovenskega Primorja (brošura je bila izdana za proslavo 10. obletnice ustanovitve Primorskih brigad na Okroglici 5. in 6. 9. 1953

1953 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

GOSPODARSKI KOLEDAR, LJUBLJANA

1953 slovenski KOLEDARJI PERIODIKA

HISTORIJA NARODOV JUGOSLAVIJE: 1. DEL .- ZAGREB, 1953

1953 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
IL VESCOVO ANTONIO SANTINI E GLI SLOVENI E CROATI.-LJUBLJANA, 1953
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
1953 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKE BRIGADE.- LJUBLJANA, 1953
ODBOR ZA PROSLAVO 10 OBLETNICE UST.PRIM. BRIGAD
1953 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

RABSKI ZBORNIK .-LJUBLJANA 1953

1953 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

RAZPRAVE DISSERTATIONES II. .- LJUBLJANA, 1953

1953 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čermelj Lavo
Slovenci u zoni A Slobodne teritorije Trsta
Institut za Međunarodnu politiku i privredu
1953 srbski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKO PRIMORJE IN ISTRA : BOJ ZA SVOBODO SKOZI STOLETJA (fotokopija zbornika str. 127-167 in 507-570) .- Beograd, 1953

1953 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

ZAČASNA NAVODILA ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE LJUDSKIH ODBOROV.- LJUBLJANA, 1953
DRŽAVNI SEKRETARIAT ZA PRORAČUN IN DRŽAVNO ADMINISTRACIJO
1953 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK DOKUMENTOV IN PODATKOV O NARODNOOSVOBODILNI VOJNI JUGOSLOVANSKIH NARODOV .- DEL VI, KNJIGA 2 .- BORBE V SLOVENIJI 1942 (JANUAR-MAJ) .- LJUBLJANA, 1953
VOJNOZGODOVINSKI INŠTITUT JUGOSLOVANSKE ARMADE
1953 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.