Seznam gradiva

15 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Saje Franček
Belogardizem : [Zločin nad domovino]. Knj. 1, druga dopolnjena izdaja
SLOVENSKI KNJIŽNI ZAVOD LJUBLJANA
1952 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DRUGI TRUBARJEV ZBORNIK: OB ŠTIRISTOLETNICI SLOVENSKE KNJIGE / UREDIL MIRKO RUPEL.-LJUBLJANA, 1952

1952 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Moder Janko
Iz zdravih korenin močno drevo : iz zgodovine Družbe sv. Mohorja. Del 1
DRUŽBA SV. MOHORJA V CELJU (NA PREVALJAH)
1952 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IZVESTJE DRŽAVNIH SREDNJIH ŠOL S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI ZA ŠOLSKI LETI 1950/51 IN 1951/52

1952 slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

KRAJEVNI IMENIK LRS z upravno razdelitvijo Ljudske republike Slovenije, imenikom naselij, občin, okrajev, pošt in zemljevidom
ZAVOD ZA STATISTIKO IN EVIDENCO LRS
1952 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

MITTEILUNGEN DES STEIERMARKISCHEN LANDESARCHIVES, GRAZ
STEIERMARKISCHES LANDESARCHIV GRAZ
1952 nemški NEZNANO PERIODIKA
STROSSMAYER JOSIP JURAJ
O PAPEŽEVI NEZMOTLJIVOSTI: GOVOR NA VATIKANSKEM KONCILU 1870 .- LJUBLJANA, 1952

1952 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Turnšek Metod
Od morja do Triglava : narodopisni zapiski iz slovenskega obrobja. Knj. 1, Od Istre preko Tržaškega in Goriškega do Benečije
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1952 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šmit Vlado
Pedagoško delo protestantov na slovenskem v XVI. stoletju
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1952 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rapotec Vinko
Praksa Italije s Slovenci in Hrvati : (1918-1940)
LIPA KOPER
1952 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Slovenci ob Jadranu : zgodovinska razstava, 29.X. - 29.XI.1952

1952 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

s sodelovanjem uredniškega odbora urejuje Franc Ksav. Lukman
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 08/2: Pregelj Ivan-Qualle
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1952 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKO PRIMORJE V LUČI TURIZMA.- LJUBLJANA, 1952
SVET VLADE LRS ZA BLAGOVNI PROMET
1952 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA O NARODNOOSVOBODILAČKOM RATU JUGOSLOVENSKIH NARODA.- BEOGRAD, 1952
VOJNOISTORIJSKI INSTITUT
1952 srbski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
LISSAGARAY PROSPERO
ZGODOVINA PARIŠKE KOMUNE 1871.-LJUBLJANA, 1952
CANKARJEVA ZALOŽBA
1952 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202