Seznam gradiva

10 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
FEIGEL D., NANUT V.
BENEŠKA SLOVENIJA.-GORICA, 1950
KNJIGARNA CARDUCCI
1950 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MATAJUR : GLASILO SLOVENCEV V VIDEMSKI POKRAJINI (GLASILO BENEŠKIH SLOVENCEV)

1950 slov., italij. Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
Leban Vladimir
Nanos : (gospodarska povezava s sosedstvom)
GEOGRAFSKI VESTNIK
1950 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

OBZORNIK : mesečnik za ljudsko prosveto

1950 slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Priročnik za krajevne ljudske odbore III
URADNI LIST LRS
1950 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

RAZPRAVE DISSERTATIONES I. .- LJUBLJANA, 1950

1950 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bevk France
Spomini na partizanska leta : Knj. 4
SLOVENSKI KNJIŽNI ZAVOD LJUBLJANA
1950 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

Merc Viktor
Ustanovni občni zbor Cirilmetodijskega društva katoliških duhovnikov Ljudske Republike Slovenije

1950 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO
Šnuderl Makso
Zgodovina ljudske oblasti : [zapiski in gradivo za predavanja na pravni fakulteti univerze v Ljubljani v študijskem letu 1948/1949 kot učni pripomoček za slušatelje prava]
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1950 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PLUTARCHUS
ŽIVLJENJE VELIKIH RIMLJANOV.-LJUBLJANA, 1950 (PREVEDEL ANTON SOVRE)
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1950 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.