Seznam gradiva

10 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

ABECEDNI IMENIK K UPRAVNI RAZDELITVI LRS.- LJUBLJANA, 1948
URADNI LIST LRS
1948 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA TRIESTINA I: BOLLETINO DI INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA.-TRST, 1948
BIBLIOTECA NAZIONALE SLOVENA
1948 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KARDELJ EDVARD
BORBA KPJ ZA NOVO JUGOSLAVIJO 1948

1948 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KARDELJ EDVARD
GOVORI NA PARIŠKI KONFERENCI.- LJUBLJANA, 1948
CANKARJEVA ZALOŽBA
1948 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Izjava CK KPJ ob resoluciji informbiroja

1948 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Priročnik za krajevne ljudske odbore I
URADNI LIST LRS
1948 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Priročnik za krajevne ljudske odbore II
URADNI LIST LRS
1948 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ERJAVEC FRAN
SLOVENCI IN KATOLIŠKA CERKEV.- GORICA, 1948
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1948 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOS MILKO
SREDNJEVEŠKI URBARJI ZA SLOVENIJO: URBARJI SLOVENSKEGA PRIMORJA .- LJUBLJANA, 1948

1948 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINSKI ČASOPIS: GLASILO ZVEZE ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE, LJUBLJANA
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1948 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA