Seznam gradiva

7 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

LA CARINTHIE SLOVENE ET LES CROATS DU BURGENLAND.- BEOGRAD, 1947

1947 francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Nuovo Dizionario dei Comuni e frazioni di Comune della republica Italiana, 18. edizione, Roma 1947, fotokopija, orig. v Biblioteca Statale Isontina, Gorica

1947 italijanski PRIROČNIKI Fotokopija

Pravila stanovanjske zadruge z omejenim jamstvom
INICIATIVNI ZADRUŽNI ODBOR ZA SLOVENIJO
1947 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PREGLED ZAČASNE UPRAVNO-TERITORIALNE RAZDELITVE SLOVENSKEGA PRIMORJA (PO STANJU OD 1. 5.1947)
OKRAJNI IZVRŠNI ODBOR SLOVENSKEGA PRIMORJA
1947 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SOČA : GLASILO DEMOKRATIČNE FRONTE SLOVENCEV V ITALIJI (GLASILO GORIŠKIH, BENEŠKIH IN KANALSKIH SLOVENCEV)

1947 slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
Sestan Ernesto
Venezia Giulia : lineamenti di una storia etnica e culturale

1947 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZAKON O VOLITVAH ODBORNIKOV LJUDSKIH ODBOROV LRS.- LJUBLJANA, 1947

1947 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.