Seznam gradiva

26 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

AUTORI INGLESI PARLANO SUL PROBLEMA DELLA REGIONE GIULIA.-REKA, 1946
ISTITUTO PER LE RICERCHE DELLA REGIONE GIULIA
1946 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BERCE LOJZE
BUDUČNOST TRSTA U SVETLU NJEGOVE PROŠLOSTI.-BEOGRAD, 1946
PIŠČEVO BEOGRAD
1946 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRAFENAUER BOGO
ETHNICH KONDICIONS IN CARINTHIA.-LJUBLJANA, 1946

1946 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MELIK ANTON
Gorica : (geografske osnove mestnega naselja)
ZNANSTVENI INŠTITUT V LJUBLJANI
1946 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
KOS MILKO
ISTORIČESKOE RAZVITIE SLOV.ZAPADNOI GRANICI.- LJUBLJANA, 1946

1946 češki ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Regent Ivan
Jože Srebrnič : junaški bojevnik za bratstvo med narodi in za pravice delovnega ljudstva

1946 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Kremžar Viljem, Lazić A.
Julijska Krajina v borbi za samoodločbo in priključitev k Federativni ljudski republiki Jugoslaviji = Juliska Krajina u borbi za samoopredeljenje i priključenje k Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji

1946 večjezični ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Kanalska dolina : (etnografski razvoj)
ZNANSTVENI INŠTITUT V LJUBLJANI
1946 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
NEMEC IVAN VOJKO
KMETIJSKA ZADRUGA .- LJUBLJANA, 1946
INICIATIVNI ZADRUŽNI ODBOR ZA SLOVENIJO
1946 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KOLEDAR OSVOBODILNE FRONTE SLOVENIJE, LJUBLJANA
SLOVENSKI KNJIŽNI ZAVOD LJUBLJANA
1946 slovenski KOLEDARJI PERIODIKA
Luzzatto-Fegiz Pierpaolo
L'economia della Venezia Giulia
UNIVERSITA DI TRIESTE
1946 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Mlada Slovenija : 1941-43 / Mladina
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1946 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
AVŠIČ JAKA, ZWITTER FRAN
NAŠ PRVI POHOD V BENEŠKO SLOVENIJO.- LJUBLJANA, 1946

1946 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NAVODILA ZA ADMINISTRACIJO IN NOTRANJE POSLOVANJE KLO-JEV.- LJUBLJANA, 1946

1946 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Razgovori in članki : primorska duhovščina za Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo
GREGORČIČEVA ZALOŽBA
1946 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GODINA FERDO
SPOMINI NA PARTIZANSKA LETA.- LJUBLJANA, 1946

1946 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

THE JULIAN MARCH 1946

1946 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer, Bogo
The Kanal Valley : (ethnographical development)

1946 angleški GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
GRAFENAUER BOGO
THE NATIONAL DEVELOPMENT OF THE CARANTIAN SLOVENES.-LJUBLJANA, 1946

1946 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Titovo tekmovanje : 25. maj - 25. avgust 1946

1946 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MELIK ANTON
TRIESTE ET LA JUGOSLAVI DU NORD.-LJUBLJANA, 1946

1946 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Trinko Ivan, Birsa Josip, Budal Andrej 1889-1972
TRINKOV ZBORNIK
GREGORČIČEVA ZALOŽBA
1946 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Melik Anton
Trst in severna Jugoslavija
ZNANSTVENI INŠTITUT V LJUBLJANI
1946 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
MIHOVILOVIĆ IVE
TRST: ETNOGRAFSKI I EKONOMSKI PRIKAZ.-ZAGREB, 1946
NAKLADNI ZAVOD HRVATSKE
1946 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VPRAŠANJA NAŠIH DNI, LJUBLJANA

1946 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Zakon o vojaških vojnih invalidih in Pravilniki

1946 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.