Seznam gradiva

26 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
ŠKERL FRANCE
BOJ PRIMORCEV ZA LJUDSKO OBLAST.-LJUBLJANA, 1945
ZNANSTVENI INŠTITUT PRI PREDSEDSTVU SNOS-A
1945 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Brigata Triestina : episodi di lotta partigiana

1945 italijanski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Compendio di disposizioni elettorali : con l'appendice Decreto della Presidenza del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno, concernente i luoghi, i distretti e i circondari ed i loro Comitati di Liberazione Nazionale del 22 se

1945 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

GRADIVO ZA BIBLIOGRAFIJO SLOVENSKEGA OSVOB. TISKA, APRILA 1945

1945 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

Il nostro avvenire : Portavoce degli Italiani del Litorale aderenti al movimento per la nuova Jugoslavia : No. 1-2 Anno II

1945 italijanski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
ČERMELJ LAVO
JULIJSKA KRAJINA, BENEŠKA SLOVENIJA IN ZADARSKA POKRAJINA: IMENOSLOVJE IN POLITIČNO-UPRAVNA RAZDELITEV.-BEOGRAD, 1945
SLOVENSKO KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO FRANCE ROZMAN
1945 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LA MARCHE JULIENNE .- 1945

1945 francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SATOR
LA POPOLAZIONE DELLA VENEZIA GIULIA DARSENA .- 1945

1945 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
LIFE AND DEATH STUGGLE OF A NATIONAL MINORITY.-LJUBLJANA, 1945
LJUDSKA PRAVICA LJUBLJANA
1945 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kidrič Boris
O graditvi narodne oblasti in slovenske državnosti v okviru federativne Jugoslavije

1945 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
KAMBIČ MIHA
O NAŠI GOSPODARSKI OBNOVI .- 1945

1945 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Odredba o izvajanju obveznega socialnega zavarovanja na področju poverjeništva Pokrajinskega Narodno Osvobodilnega Odbora za Slovensko Primorje, 1945 + Ženam Svobodnega tržaškega ozemlja, 1947

1945 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

OKO TRSTA.-BEOGRAD, 1945

1945 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OSNUTEK USTAVE FLRJ: PREDLOG MINISTRSTVA ZA KONSTITUANTO USTAVODAJNI SKUPŠČINI KI GA JE NAČELNO IN V OSNOVI ODOBRILA ZVEZNA VLADA.-BEOGRAD, 1945

1945 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Pesmi naših borcev : izbral in uredil Mile Klopčič

1945 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

REFERAT TOV.BORISA KIDRIČA .-TRST 1945

1945 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

Resolucija sprejeta na Pokrajinskem posvetovanju OF za Slovensko Primorje ob četrti obletnici OF slovenskega naroda
POKRAJINSKI ODBOR OF ZA SLOVENSKO PRIMORJE
1945 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
SIENČNIK LUKA, GRAFENAUER BOGO
SLOVENSKA KOROŠKA: SEZNAM KRAJEV IN POLITIČNO UPRAVNA RAZDELITEV .- LJUBLJANA, 1945

1945 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA STRAŽA : Glasilo narodno-demokratičnih Slovencev

1945 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

SLOVENSKI ZBORNIK MCMXLV (1945).- LJUBLJANA, 1945
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1945 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žigon Joško
Svoboda in socializem
SAMOZALOŽBA
1945 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ŠKERL FRANCE
THE STRUGGLE OF THE SLOVENES IN THE LITTORAL FOR THE PEOPLE'S AUTHORITY.-LJUBLJANA, 1945
SAMOZALOŽBA
1945 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Titovi junaki na Primorskem : junaki IX. Korpusa NOV in POJ
Propagandni oddelek glavnega štaba NOV in POS
1945 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Taylor A. J. P.
Trieste

1945 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GUSTINČIČ DRAGOTIN
TRST ALI PROBLEM RAZMEJITVE MED JUGOSLAVIJO IN ITALIJO.-LJUBLJANA, 1945

1945 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zbirka volilnih predpisov z dodatkom : Odlok Predsedstva Pokrajinskega narodno osvobodilnega odbora za Slovensko Primorje o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih narodno osvobodilnih odborih z dne 22. septembra 1944

1945 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.