Seznam gradiva

9 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
ŽONTAR JOŽE
ARHIVSKI VIRI ZA ZGODOVINO SLOVENCEV MED LETI 1918 IN 1941

1941 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DIZIONARIO ENCICLOPEDICO MODERNO

1941 italijanski PRIROČNIKI NEINVENTARIZIRANO
Ušeničnik Aleš
Filozofski slovar
LJUDSKA KNJIGARNA V LJUBLJANI
1941 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GIACOMUZZI U., DUCI L.
ITALIJANSKA SLOVNICA ZA INOZEMCE:BESEDNI SEZNAM K POSAMEZNIM LEKCIJAM IN ABECEDNI SLOVAR.-TRIESTE, 1941
LA EDITORIALE LIBRARIA S.A.-TRIESTE
1941 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BAJEC ANTON, KALAN PAVLE
ITALIJANSKI - SLOVENSKI SLOVAR.-LJUBLJANA, 1941
LJUDSKA KNJIGARNA V LJUBLJANI
1941 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
TAVZES JANKO
ITALIJANSKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO-ITALIJANSKI SLOVAR.-LJUBLJANA, 1941
KNJIGARNA ANT. TURKA
1941 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PROUČEVANJE DELAVSKEGA GIBANJA V SLOVENIJI 1918-1941

1941 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENČEV KOLEDAR : Koledar Slovenca, Slovenskega doma, Slovenčeve knjižnice, Domoljuba, bogoljuba, obiska, sveta

1941 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Krošl Anton
Zemljiška odveza na Kranjskem

1941 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.