Seznam gradiva

12 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Čermelj Lavo
Bilanca našega naroda za mejami
NASTA LJUBLJANA
1939 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lovrenčič Joža
Kažipot na Sveto goro pri Gorici : (Knjižice št. 137a, Ljubljana-Rakovnik 1939)

1939 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

LA MADONNA DI MONTE SANTO : NEL IV. CENTENARIO DELLA APPARIZIONE : 1539-1939
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN NA SVETI GORI
1939 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Monte Santo - Gorizia : breve storia del santuario : 1539-1939
Frati minori Trentini
1939 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Novak Matija
Napoleon

1939 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cav. Uff. Franco Acquaroli
NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI DEL REGNO D'ITALIA e le circoscrizioni amministrativa - giudiziaria - finanziaria in vigore al 1 gennaio 1939 = SLOVAR OBČIN PO UPRAVNI RAZDELITVI (1939)

1939 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Budal Andrej 1889-1972
Osemnajst velikih (18 velikih)

1939 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO
PETRE FRAN
POIZKUS ILIRIZMA PRI SLOVENCIH (1835 - 1849).- LJUBLJANA, 1939
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1939 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POL STOLETJA DRUŠTVA PRAVNIK.-LJUBLJANA, 1939

1939 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MAL JOSIP
PROBLEME AUS DER FRUNGESCHICHTE DER SLOWENEN 1939

1939 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kos Milko
Srednjeveški urbarji za Slovenijo. Zv. 1, Urbarji salzburške nadškofije

1939 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PALAZZI FRANCESCO, LUIGI ANDREA ROSTAGNO
VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA.- TORINO, 1939
SOCIETA EDITRICE INTERNAZIONALE MILANO
1939 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.