Seznam gradiva

10 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Stanič Stanko
Dobe in podobe iz cerkvene zgodovine
Sodalizio s. Ermacora
1938 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MATHIEZ ALBERT
FRANCOSKA REVOLUCIJA: 1. KNJIGA .- LJUBLJANA, 1938

1938 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
MATHIEZ ALBERT
FRANCOSKA REVOLUCIJA: 2. KNJIGA .- LJUBLJANA, 1938

1938 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Zorzi Elio
Gli impianti idroelettrici del medio Isonzo : Un imponente piano di realizzazione autarchica in via di attuazione [estratto /separat/ dalla rivista "Le tre Venezie"] : - hidroelektrarne

1938 italijanski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Pravila Katoliške akcije v Sloveniji / priredil Alojzij Odar

1938 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Prepeluh Albin
Pripombe k naši prevratni dobi : z zemljevidoma Koroške in Primorja ter s sliko A. Prepeluha
Založba Univerzitetne tiskarne J. Blasnika
1938 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
SLOVENCI IN HRVATJE POD ITALIJO: DEMOGRAFSKA ŠTUDIJA PO POVOJNI URADNI STATISTIKI .- LJUBLJANA, 1938
NASTA LJUBLJANA
1938 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Breznik Anton, Ramovš Fran
Slovenski pravopis
Mala izd., 2., neizpremenjeni natis
JUGOSLOVANSKA KNJIGARNA LJUBLJANA
1938 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Trionfale viaggio del Duce nel Goriziano

1938 italijanski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Trionfale viaggio del Duce nel Goriziano [reprodukcija, elektronski zapis]

1938 italijanski DOMOZNANSTVO CD/DVD