Seznam gradiva

9 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Codice di procedura penale per il Regno d'Italia = Zakonik kazensko-pravdnega reda za Kraljevino Italijo

1922 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

GUIDA: PRATICA DELLA CITTA DI GORIZIA.-GORICA, 1922 (FOTOKOPIJE)

1922 italijanski PRIROČNIKI Fotokopija
Castelliz Francesco
Il santuario e la sacra Effigie del Monte Santo di Gorizia : ricordi di pace e di guerra 1544-1922

1922 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Svetlič Rikard
Kazalo krajev na "Zemljevidu slovenskega ozemlja", 1:200.000
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1922 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MAGNANI
LA LEGGE E IL REGOLAMENTO COMUNALE E PROVINCIALE

1922 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Leggi e decreti concernenti l'attuazione ed il coordinamento del Codice penalee del Codice di procedura penale per il Regno d'Italia = Zakoni in odloki nanašajoči se na vpeljavo in izenačbo Kazenskega zakonika in Kazensko-pravdnega reda za Kraljevino I

1922 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

MUSEE DES ARCHIVES NATIONALES.-PARIS, 1922
LIBRAIRE DES ARCHIVES NATIONALES
1922 francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MATIČIČ IVAN
NA KRVAVIH POLJANAH.- LJUBLJANA, 1922
UČITELJSKA TISKARNA V LJUBLJANI
1922 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

SOCIALNA MISEL

1922 slovenski NEZNANO PERIODIKA