Seznam gradiva

6 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

ANNUARIO DEL R. GINNASIO-REALE "VITTORIO EMANUELE III" DI GORIZIA PUBBLICATO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 1918-1919 ANNO PRIMO.-GORICA, 1919
SAMOZALOŽBA UČNEGA ZAVODA
1919 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MERCIER JEAN-ANDRÉ
AVE ILLYRIA: FRANCOSKI PREVOD VODNIKA "ILIRIJA OŽIVLJENA"

1919 francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Frontie`ere ethnographique Italo-Yugoslavo-allemande

1919 francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Nahtigal Rajko
Južno-slovansko - italijansko - sporno vprašanje
OMLADINA
1919 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KOLEDAR GORIŠKE MATICE (KOLEDAR NARODNE TISKARNE), GORICA
NARODNA TISKARNA V GORICI
1919 slovenski KOLEDARJI PERIODIKA

POROČILO O ŠESTIH ZADRUŽNIH DOBAH X.,XI.,XII.,XIII.,XIV.,XV.OD 1.JULIJA 1913-DO 30.JUNIJA 1919.-TRST, 1919
DELAVSKA ZADRUGA ZA TRST, ISTRO IN FURLANIJO
1919 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.