Seznam gradiva

5 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

ANNUARIO DELL' I.R.GINNASIO-REALE ITALIANO DI GORIZIA PUBBLICATO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 1913-1914,ANNO PRIMO.-GORICA,1914
SAMOZALOŽBA UČNEGA ZAVODA
1914 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

BOGOLJUB : cerkveni list za Slovence

1914 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Valjavec Josip
Italijansko-slovenski slovar : nad štiridesettisoč besed z bogato frazeologijo in kratkim imenikom krstnih in zemljepisnih imen
Dizionario italiano-sloveno
KATOLIŠKA BUKVARNA V LJUBLJANI
1914 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Necrologium cleri saecularis et regularis archidioeceseos Goritiensis ab anno 1823
NARODNA TISKARNA V GORICI
1914 latinski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VII ANNUARIO DELLA SCUOLA DI COMMERCIO IN GORIZIA, ANNO 1813-1914.-GORICA, 1914
SAMOZALOŽBA UČNEGA ZAVODA
1914 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.