Seznam gradiva

11 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

1912 K.K.STAATSGYMNASIUM IN GORZ,62.JAHRESBERICHT UBER DAS SCHULJAHR 1911-1912.-GORICA, 1912
SAMOZALOŽBA UČNEGA ZAVODA
1912 nemški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

62. JUHRESBERICHT ÜBER DAS SCHULIAHR 1911-1912.-GORICA, 1912
SAMOZALOŽBA GIMNAZIJE
1912 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TRUNK JURIJ M.
AMERIKA IN AMERIKANCI .- CELOVEC, 1912

1912 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
SLANC KARL
AVSTRIJSKI JUGOSLOVANI IN MORJE.-GORICA, 1912
GORIŠKA TISKARNA
1912 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CATALOGUS CLERI.-CELOVEC, 1912
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1912 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Domoznanstveni pouk v ljudski šoli : po načrtih moderne metodike
SLOVENSKA ŠOLSKA MATICA LJUBLJANA
1912 slovenski DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO
Vivante Angelo
Irredentismo adriatico : contributo alla discussione sui rapporti Austro-Italiani
CASA EDITRICE GIULIA
1912 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Krajevni repertorij za Kranjsko

1912 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

UČITELJSKI ŽEPNI ZAPISNIK Z IMENIKOM LJUDSKIH IN MEŠČANSKIH ŠOL.-ŠOLSKO LETO 1912/13.-LJUBLJANA, 1912
SLOMŠKOVA ZVEZA V LJUBLJANI
1912 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Potočnik Jernej
Vojvodina Kranjska v predzgodovinski dobi (COBISS: Predzgodovina Kranjske dežele)

1912 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRUDEN JOSIP
ZGODOVINA SLOVENSKEGA NARODA I..- CELOVEC, 1912

1912 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.