Seznam gradiva

6 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

BLEIWEISOV ZBORNIK: XI. ZVEZEK.- LJUBLJANA, 1909
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1909 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Veble Andrej 1887-1979
Boj za slovensko vseučilišče

1909 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO
Capuder K.
NEUNUNDFÜNFZIGSTER JAHRESBERICHT DES K.K. STAATSGYMNASIUMS IN GÖRZ : O luteranstvu na Goriškem

1909 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

NEUNUNDVIERZIGSTER JAHRESBERICHT DER K.K. OBER-REALSCHULE IN GORZ UBER DAS SCHULJAHRE 1908-1909.-GORICA, 1909
SAMOZALOŽBA UČNEGA ZAVODA
1909 nemški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

POPOTNIK: PEDAGOŠKI ZNANSTVENI LIST, LJUBLJANA
ZAVEZA AVSTRIJSKIH JUGOSLOVANSKIH UČITELJSKIH DRUŠTEV
1909 slovenski NEZNANO PERIODIKA

SLOVENSKA ZEMLJA.-OPIS SLOVENSKIH POKRAJIN-VOJVODINA KOROŠKA.-1.ZV.-LJUBLJANA, 1909
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1909 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.