Seznam gradiva

6 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Erhard Albert 1862-1940
Der Katholizismus und das zwanzigste Jahrhundert im Lichte der kirchlichen Entwicklung der Neuzeit

1902 nemški NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
KOS FRANC
GRADIVO ZA ZGODOVINO SLOVENCEV V SREDNJEM VEKU I..-LJUBLJANA, 1902

1902 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Österreich-Ungarn
Kavčnik Ivan
Izvršilni red z dne 27. maja 1896 drž. zak. št. 79 z uvodnim zakonom z dne 27. maja 1896 drž. zak. št. 78 in drugimi zadevnimi zakoni, ukazi in razpisi ter odločbami c. kr. najvišjega sodišča
DRUŠTVO "PRAVNIK" V LJUBLJANI
1902 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PEDAGOŠKI LETOPIS, LJUBLJANA
SLOVENSKA ŠOLSKA MATICA LJUBLJANA
1902 slovenski NEZNANO PERIODIKA

ROČNI ZAPISNIK Z IMENIKOM LJUDSKIH ŠOL IN UČITELJSKEGA OSEBJA NA KRANJSKEM,JUŽNO ŠTAJERSKEM IN PRIMORSKEM ZA ŠOLSKO LETO 1902-1903.-IX LETNIK.-POSTOJNA, 1902
R. ŠEBER
1902 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
OROŽEN FRAN
VOJVODINA KRANJSKA: ZGODOVINSKI OPIS: 4. DEL .- LJUBLJANA, 1902

1902 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.