Seznam gradiva

244 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

100 LET VRTCA V SOLKANU:VRTEC NOVA GORICA:ENOTA JULKA PAVLETIČ.-NOVA GORICA, 2000
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jevnikar Martin, Rustja Josip, Doktorič David, Čermelj Lavo
130 let od prvega slovenskega časopisa v Trstu; Naši fantje; Mladika (18.2.1922-5.10.1927); Godbeni krožek v Gorici in okolici; Kaj bo z našimi društvi in z njih premoženjem; Zveza prosvetnih društev v Gorici; Pevski zbor pod vodstvom g. učitelja
Razvoj zadružništva v Julijski krajini; Zadružna zveza v Gorici; Naša organizacija; Društveno življenje v Slovenskem Primorju med obema svetovnima vojnama

slovenski ZGODOVINA Fotokopija

1943-1973 TRENT'ANNI DOPO

slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

20 TH CENTURY VIDEO ALMANAC.-
CEL EDUCATION RESOURSES
angleški NEZNANO CD/DVD
FORTIČ DUŠAN, PALČIČ KLAVDIJ
50 LET PRIKLJUČITVE PRIMORSKE (OPIS: MAJHNA ZGIBANKA VLOŽENA V PVC MAPO)
AKTIV PARTIZANSKIH NOVINARJEV PRI GO ZZB SLOVENIJE
slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

9. Reggimento Alpini : Schizzo della Zona del Reggimento

italijanski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

ACTA HISTORIAE ARTIS SLOVENICA
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
slovenski NEZNANO PERIODIKA

Allgemeines Ortschaften Verzeichniss der im Reichsrathe vertreten Königreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, Wien 1902 (original: NUK, Archivio di Stato Gorizia)
Obči krajevni seznam v državnem zboru zastopanih kraljestev in dežel na podlagi ljudskega štetja 31. decembra 1900, Dunaj 1902; fotokopija za sodni okraj Vipava in Avstrijsko-Ilirsko Primorje

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

ANGLEŠKO - SLOVENSKI - SLOVENSKO - ANGLEŠKI SLOVAR.-

slov., anglešk NEZNANO Disketa

ANNUARIO GENERALE
TOURING CLUB ITALIANO
italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
ARHIVSKI DOKUMENTI NA RAZSTAVI PODOBE SOŠKE FRONTE.- (ČLANEK IZ PRIMORSKIH NOVIC).-
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
slovenski ARHIVISTIKA Članek
BIZJAK MILAN
ARMIDA;PROGRAMSKI PAKET ZA DELO V ARHIVIH.-KRANJ, 1990

slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Autarchia. Le nuove Amministrazioni Locali

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Bibliografia fascista

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
RADIĆ NIKOLA
BIHAČ SA STARIH RAZGLEDNICA.-BIHAČ
OBČINA BIHAĆ
hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Jež Pavel - Stanko
BITKA PRI FONIH : 6. 4. 1943 : spomini
SAMOZALOŽBA
slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Griesser Pečar Tamara
Boj proti veri in cerkvi : 1945-1961 [zgibanka]
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Bolletino Ufficiale Legislazione e Dispozicioni Ufficiali (Ministero dell'Interno)

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Bollettino del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Gorizia

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Borba

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

BREGINJ

slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

British standard recommendations for storage and exhibition of archival documents : BS 5454:1989 - Priporočila za shranjevanje in razstavljanje arhivskega gradiva : britanski standard BS 5454:1989 in članek o gradnji arhiva v Koblenzu. [sken PDF datotek

angleški ARHIVISTIKA CD/DVD

CARTES SUR LA STRUCTURE ETHNIQUE DE LA CARINTHIE SLOVENE

francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mlinar Miha
Čez Most po modrost : kulturnozgodovinska pot po Mostu na Soči : vodnik
LTO SOTOČJE
slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Čuk na palici

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Delavska enotnost

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Delo

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

DEMOKRACIJA

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

DEUTSCHER KALENDER FUR KRAIN UND DAS KUSTENLAND .- LAIBACH [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]

nemški NEZNANO PERIODIKA

Deutscher kalender für Krain und Küstenland

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Dežela žive vode : Tolmin, Kobarid : Breginjski kot, Vasi pod Krnom, Kobarid, Tolmin, Most na Soči, Baška grapa, Šentviška planota, Trebuša
LTO SOTOČJE
slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Deželni vladni list za kranjsko vojvodino 1857 (Landes Regierungsblatt für das Herzogthum Krain), Abecedni spisek imen vseh seliš, grašin, gradov in gradičev v Krajnski vojvodini z ozirom na razdelitev dežel leta 1854
Razpis c.kr. kranjskega deželnega poglavarja od 25. septembra 1857, št. 8; original (v slovensko-nemškem indeksu manjkajo strani I-XVI)

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

Deželni vladni list za Trst in Avstrijsko-Ilirsko Primorje 1854 (Landes Regierungs Blatt für die Stadt Triest sammt Gebiet und das Küstenland, Bollettino Provinciale degli atti ufficiali per la cit? di Trieste col suo Territorio e pel Litorale)
Okrajna razdelitev (Divisione distrettuale), fotokopija za goriško okrožje (original: Biblioteca Statle e Isontina, Gorizia)

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

Deželni zakonik in vladni list za Trst in Avstrijsko-Ilirsko Primorje 1851 (Landes Gesetz und Regierungsblatt, Bollettino delle leggi e degli atti di Governo per Trieste, citt? dell'Impero, e pel Litorale); original: Biblioteca Statale e Isontina, Gorizi
Razdelitev Avstrijsko-Ilirskega Primorja na okrožja, okraje, sodne okraje, davčne urade, občine in katastrske občine (Divisione del Litorale in Circoli, Capitanati distrettuali, Giudizi distrettuali, Uffici delle imposte dirette, Comuni locali e catas

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO
RIEDEL HANS
DIE ISONZO - FRONT VON 1915-1917

nemški ZGODOVINA Fotokopija

Die Lage der Südslawen (Slowenen und Kroaten) in Italien [separat] = Položaj južnih Slovanov (Slovencev in Hrvatov) v Italiji

nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Oberösterreich und Salzburg (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Steiermars (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Übersichtsband (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Ungarn (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Wien und Niederösterreich (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

DIE SLOVENEN IN KÄRNTEN = SLOVENCI NA KOROŠKEM .- CELOVEC
NARODNI SVET KOROŠKIH SLOVENCEV
slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bernini Ferdinando
DIZIONARIO DELLA LINGUA LATINA : italiano-latino, latino-italiano per uso di tutte le scuole medie [terza edizione riveduta, corretta e aumentata]

ital., latin. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Dnevnik

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO
PIRQUET SILVERIO
DNEVNIK MOJEGA PRVEGA BIVANJA V DOBROVEM 1888 .-

francoski ZGODOVINA Fotokopija

DOKUMENTATION UBER DEN NEUBAU HAUPTSTAATSARCHIV AUFGESTELLT VOM STAATSHOCHBAUAMT DUSSELDORF.-DUSSELDORF

nemški ARHIVISTIKA Fotokopija

Dokumenti slovenskega gledališkega in filmskega muzeja

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO
Kacin Anton, Furlan Janko, Radovič Anton, Ivanov C.,
Dolga pot do zakona za slovenske šole; Spomini s koprskega učiteljišča; Kaj mora vsak vojni oškodovanec znati; Šentvidskogorska planota; Paberki o novem civilnem procesu; Dramsko društvo v Gorici; Telovadno društvo v Idriji

slovenski ZGODOVINA Fotokopija

Dom in svet

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

DOM IN SVET, CELJE
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
slovenski NEZNANO PERIODIKA

Družina

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

DRŽAVNI ZAKONIK ZA KRALJEVINE IN DEŽELE V DRŽAVNEM ZBORU ZASTOPANE 1863-1918 = Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder (popis izvodov v knjižnici PANG)

slov.,ita.,nem. NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Dve publikaciji ob smrti Tita iz leta 1980 in 1981, ki sta bili med gradivom "članki"

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO
FALATOV PETER
ELEKTRIFIKACIJA NA PRIMORSKEM
SAMOZALOŽBA
slovenski ZGODOVINA Tipkopis

EMIGRANT : glasilo društva slovenskih izseljencev iz Beneške Slovenije in njihovih družin

slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Erazem : časopis za iskanje izgubljenega spomina (priloga Primorskih novic)

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO
SEDMAK DRAGO
FAŠIZEM IN SLOVENCI NA GORIŠKEM 1920-1926 .- (FOTOKOPIRANA DIPLOMSKA NALOGA)

slovenski ZGODOVINA Fotokopija

Gemeindelexicon von Krain, bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, Wien 1905 : Leksikon občin na Kranjskem, na podlagi ljudskega štetja 31. decembra 1900, Dunaj 1905); fotokopija za sodni okraj Vipava (original NUK)

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO
VINTAR MARTA
GEOGRAFSKA TRANSFORMACIJA VRTOJBE (DIPLOMSKA NALOGA).- LJUBLJANA
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Georges lateinisch-deutsches wörterbuch (latinsko-nemški slovar)

latinski PRIROČNIKI NEINVENTARIZIRANO

GIUBILEO 2000 (durata 7 minuti, VHS)

italijanski NEZNANO Videokaseta

GLASNIK SLOVENSKE MATICE
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
slovenski NEZNANO PERIODIKA

Gledališki list

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Goriška straža

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

GORIŠKI KOLEDAR
Tiskarna L. Lukežič
slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

GORIZIA VIVA:VENTICINQUE TAVOLE DAI DISEGNI SEICENTESCHI DI GIOVANNI MARIA MARUSSIG.- GORICA
STUDI GORIZIANI, GORIZIA
italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Gospodarski list

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Gospodarski vestnik

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Handbuch für das Küstenländiche Verwaltungs Gebiet, Gefürstete Grafschaften Görz und Gradisca, Markgrafschaft Istrien und die Stadt Triest mit ihrem Gebiete für das Jahr 1855, Triest 1855 (original: Biblioteca Statale e Isontina, Gorizia)
Priročnik za upravo Avstrijsko-Ilirskega Primorja, pokneženi grofiji Goriška in Gradiška, mejna grofija Istra in mesto Trst z okolico; fotokopija seznama državnih predstojnikov in uradnikov na ravni okrožja, okraja in občine za goriško okrožje

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Haupt Ausweis über die Einteilung des Küstenländisches Gouvernements Gebiethes in Kreise, Districte, Bezirke, Haup- und Untergemeinden, dann über deren Häuser und Seelen Anzahl im Jahre 1818
Glavni izkaz upravne razdelitve primorskega gubernija; rokopis (original: Archivio di Stato di Treiste)

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Haupt Ausweis über die Einteilung des Laibacher Gouvernementsgebiethes in Provinzen, kreise, Sectionen, Bezirks-Obrigkeiten, Hauptgemeinden, Untergemeinden und Ortschaften, nebst Häuser und Seelen Anzahl im Jahre 1817 : fotokopija za sodni okraj Vipava
Glavni izkaz upravne razdelitve ljubljanskega gubernija [separat] (original: Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana)

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

I NOSTRI SERVIZI SPECIALI APPUNTAMENTO A NOVA GORICA ESCLUSIVO INTERVISTA CON PETRILLI

slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Il Commercio Isontino

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Il Modellario

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Il Piccolo della Sera

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Il Podesta

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Il Rinovamento Aministrativo

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
DORSI PIER PAOLO
IL SISTEMA DEI GIUDIZI LOCALI NEL GORIZIANO TRA XVIII E XIX SECOLO.-

italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ILUSTRIRANI SLOVENEC : Tedenska priloga "Slovenca"

slovenski NEZNANO PERIODIKA

IMENIK MEST V JUGOSLAVIJI

slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

ISKRE : Glasilo vipavskih semeniščnikov (kasneje Glasilo škofijske gimnazije)

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Istarski list

hrvaški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
GRAD ANTON
ITALIJANSKO-SLOVENSKI SLOVAR

slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GRAD ANTON
ITALIJANŠČINA: UČBENIK ITALIJANSKEGA JEZIKA

slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

IVAN CANKAR IN DELAVSKO GIBANJE
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

JADRANSKI KOLEDAR (KOLEDAR GREGORČIČEVE ZALOŽBE 1945-1946), (KOLEDAR OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA ZA TRŽAŠKO OZEMLJE 1947-1950), TRST
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
slovenski KOLEDARJI PERIODIKA

Jutro

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

KATOLIŠKI GLAS

slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Kmetovalec

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Komunist

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Koncert Mešani pevski zbor Šempeter (posnel Video audio film d.o.o., TV Primorka)

slovenski NEZNANO Videokaseta

KONGRESI NAŠE PARTIJE

slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
BOHINEC VALTER
KRATEK SLOVENSKI ZEMLJOPIS IN PREGLED, PETER KOZLER IN PRVI ZEMLJEVID SLOVENSKEGA OZEMLJA

slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA MESTA NOVA GORICA 1945-1947, 1947-1954.

slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Kulturni poročevalec

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

La Magistratura del Lavoro delle Venezie

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

La Vedetta Italiana

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

La Vita dei Comuni

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
TAMBLE DONATO
L'ARCHIVIO MODERNO: DOTTRINA E PRATICA.- RIM
ARCHIVIO DI STATO DI ROMA
italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BRADAČ FRAN
LATINSKO-SLOVENSKI SLOVAR

slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.