Seznam gradiva

252 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Turistično društvo Nova Gorica
Kolenc Petra 1977-, Batič Jani, Caharija Leo, Prešeren Matjaž 1955-, Kolenc Rajmund
"S ciljem olepševati mesto ---" : ob 70-letnici delovanja Turističnega društva Nova Gorica : 1952-2022
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
"ZADRUŽNI DOM - NAŠ PONOS": KATALOG K RAZSTAVI O GRADNJI ZADRUŽNIH DOMOV PO DRUGI SVETOVNI VOJNI.-NOVA GORICA, 1996
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Širok Kaja 1975-, Muzej novejše zgodovine Slovenije
Kokalj Kočevar Monika, Bervar Sarah, Kovačič Sašo - fotograf, Frantar Aleksandra
(R)evolucija muzeja : 70 let povezujemo : Muzej novejše zgodovine Slovenije : [1948-2018 : 70 zgodb o XX. stoletju]
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Čeč Dragica, Stergar Rok, Studen Andrej 1963-2022
150 let tabora v Vižmarjih
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Drufovka Marjan
1948-2008 : V svetal spomin : Ob 60-letnici postavitve spomenika padlim in žrtvam druge svetovne vojne
OBČINA ŠTEVERJAN
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Društvo zbiralcev Ajdovščina - Nova Gorica
20 let Društva zbiralcev Ajdovščina - Nova Gorica
DRUŠTVO ZBIRALCEV AJDOVŠČINA - NOVA GORICA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pavšič Milost Aleksandra
25 let namiznega tenisa v Vrtojbi

2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marinčič Andrej 1983-
Anton Brcko - Selko Dragar : pozabljeni muzik : 1911-1939
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka
Nared Andrej, Gašperšič Manca, Horvat Mojca 1973-, Milotti-Bertoni Daniela
Arhivi - zakladnice spomina
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Nared Andrej
Arhivi - zakladnice spomina : vodnik po razstavi
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
ARHIVI, VARUHI PRETEKLOSTI: RAZSTAVA OB 8. FEBRUARJU, SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU .- LJUBLJANA, 2004
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BRUK IVANKA, POPOVIĆ LJUBODRAG
ARHIVISTIKA.- BEOGRAD, 1986 (ZA III.IN IV.RAZRED USMERENOG OBRAZOVANJA PREVODILAČKE IN ARHIVSKO-MUZEJSKE STRUKE)

1986 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DRNOVŠEK MARJAN
ARHIVSKA ZAPUŠČINA PETRA GRASSELLIJA 1842-1933.-LJUBLJANA, 1983 ( ZBIRKA GRADIVO IN RAZPRAVE)

1983 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
ARHIVSKI DOKUMENTI NA RAZSTAVI PODOBE SOŠKE FRONTE.- (ČLANEK IZ PRIMORSKIH NOVIC).-
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
slovenski ARHIVISTIKA Članek
Hozjan Andrej
Arhivsko gradivo gospostva Beltinci v rodbinskem arhivu grofov Csáky v Avstrijskem državnem arhivu = Das Archivgut der Herrschaft Bellatincz (Beltinci) in dem Familienarchiv der Grafen Csáky in dem Österreichischen Staatsarchiv
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
ARTUR LOKAR, AJDOVSKI NOTAR 1904-1926: RAZSTAVA NOTARSKIH SPISOV ARTURJA LOKARJA .- AJDOVŠČINA-NOVA GORICA, 2004
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MERCIER JEAN-ANDRÉ
AVE ILLYRIA: FRANCOSKI PREVOD VODNIKA "ILIRIJA OŽIVLJENA"

1919 francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Veble Andrej 1887-1979
Boj za slovensko vseučilišče

1909 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO
Pahor Drago
Boj za svobodo : ob tridesetletnici zmage nad nacifašizmom
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Trpin Drago - urednik // Podbersič Renato - urednik
Bourboni na Goriškem : zbornik s posveta na Kostanjevici : ob 170. obletnici prihoda Bourbonov v Gorico in smrti kralja Karla X.
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA SEVERNO PRIMORSKO
2007 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kodre Nabergoj Elena
Ceste skozi "vrata" Vipavske doline
DARS d.d.
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Peterka Jelka, Uršič Rok 1946-
Drinovec Niko
Čas človečnosti : partizanske sanitetne postaje med narodnoosvobodilnim bojem v Posočju
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
BOVEC, KOBARID, TOLMIN
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bajec Urška, Rudolf Ivan 1960-, Batič Matic, Colja Dejan, Čuk Novak Dragica, Mikuž Nežka, Vončina Anka, Vončina Srečko
Črni Vrh pod Avstro-Ogrsko
SAMOZALOŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Novak Alojzij 1881-1967
Podbersič Renato 1970-, Sedmak Drago
Črniška kronika : frontno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO, SEDMAK DRAGO
DELAVSKO GIBANJE NA PRIMORSKEM DO KONCA PRVE SVETOVNE VOJNE.- NOVA GORICA, 1979
GORIŠKI MUZEJ
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klanjšček Zdravko
Deveti korpus slovenske narodnoosvobodilne vojske : 1943-1945
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Nared Andrej
Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Milotti-Bertoni Daniela, Kodrič Ravel, Quinzi Alessandro, Cunja Radovan, Jeraša Jaka 1953-, Štefanac Samo, Grobovšek Jon
Dioecesis Justinopolitana : l'arte gotica nel territorio della diocesi di Capodistria
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
2000 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Adamič Marjeta, Drnovšek Darinka, Gombač Metka, Oblak Čarni Marija
DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 10 : DODATEK JANUAR 1942 - SEPTEMBER 1943
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Adamič Marjeta, Drnovšek Darinka, Gombač Metka, Oblak Čarni Marija
DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 11 : Zapisniki sej najvišjih organov in organizacij 1942-1945
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Slovensko planinsko društvo Gorica - ljubiteljsko športno društvo
Klemše Vlado, Rolich Ferdinand
Drevo raste iz korenin : zbornik ob 110-letnici ustanovitve in 75-letnici obnovitve Slovenskega planinskega društva v Gorici
SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO V GORICI
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
VRESNIK DRAGO
DRUGA BRIGADA VOJSKE DRŽAVNE VARNOSTI-NARODNE OBRAMBE.- LJUBLJANA 1987

1987 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
RUDOLF ANDREJKA
DRUŠTVENO PRAVO V SLOVENIJI.- LJUBLJANA, 1928
SAMOZALOŽBA
1928 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
Sedmak Drago
Državna meja na Goriškem 1945-2004 : vodnik po razstavi
GORIŠKI MUZEJ
2013 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Državne meje na Goriškem v 19. in 20. stoletju / I confini statali nel Goriziano dei secoli XIX e XX .- Nova Gorica, 2004
GORIŠKI MUZEJ
2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
NUSDORFER VUKSANOVIĆ METKA, VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
ELEKTRARNE, MLINI, ŽAGE, VODOVODI V POREČJU SOČE 1918-1943 (KATALELEKTRARNE, MLINI, ŽAGE, VODOVODI V POREČJU SOČE 1918-1943 (KATALOG).-NOVA GORICA, 1991
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Feresin Vanni, Jazbar Erika, Kerševan Silvan, Madriz Laura
Emil Komel : Compositore goriziano e maestro del coro di S. Rocco

2010 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PLETERSKI ANDREJ
ETNOGENEZA SLOVANOV: ORIS TRENUTNEGA STANJA ARHEOLOŠKIH RAZISKAV.-LJUBLJANA, 1990
ARHEOLOŠKI ODDELEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1990 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
SEDMAK DRAGO
FAŠIZEM IN SLOVENCI NA GORIŠKEM 1920-1926 .- (FOTOKOPIRANA DIPLOMSKA NALOGA)

slovenski ZGODOVINA Fotokopija

Svoljšak Drago, Žbona-Trkman Beatriče
Fluvio Frigido - Castra - Flovius - Ajdovščina : vodnik in katalog stalne arheološke razstave Goriškega muzeja na Prešernovi 24 v Ajdovščini
GORIŠKI MUZEJ
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vidrih Lavrenčič Lilijana
Franc Premrl, podraški župnik in fotograf
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Likar Zdravko
Raspet Alenka
Franc Uršič-Joško
KOBARIŠKI MUZEJ
2000 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
FRANCE BEVK V DOKUMENTIH POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI: PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA OB STOLETNICI ROJSTVA F. BEVKA.-NOVA GORICA, 1990
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Ukmar Kodelja Dragica - urednik
Gaberje je lepa vas, je Vipavski v okras
ZALOŽBA LIBRIS KOPER
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Serše Aleksandra, Juričić Čargo Danijela, Južnič Stanislav, Košir Matevž
Gabrijel Gruber S. J. : 1740-1805 : 200 let
Gabrijel Gruber // Gabrijel Gruber S. J., 1740-1805 // Razstava ob 200 letnici smrti
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VLAHOV DRAŽEN
GLAGOLJSKI RUKOPIS IZ HUMA: 1608-1639 .- PAZIN, 1999
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
1999 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vlahov Dražen
Glagoljski rukopis iz Roča : iz knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523-1611)
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
2006 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VLAHOV DRAŽEN
GLAGOLJSKI RUKOPIS IZ VRANJE U ISTRI: 1609-1633 .- PAZIN, 1996
POVIJESNI ARHIV U PAZINU
1996 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VLAHOV DRAŽEN
GLAGOLJSKI ZAPISI U KNJIZI KRŠTENIH, VJENČANIH I UMRLIH IZ HUMA (1618-1672) .- PAZIN, 2003
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
2003 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Goriška med vojnama : Slovenci in fašizem na Goriškem 1920-1926 : (slovenska vladna /fašistična/ stranka)
Društvo RAT-SLOGA PromoSKulturE
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vončina Andrej
Goriški nadškof Alojzij Matija Zorn : življenje in delo s posebnim poudarkom na njegovem političnem delovanju
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
GABRŠČEK ANDREJ
GORIŠKI SLOVENCI: I.KNJIGA OD LETA 1830-1900 .- LJUBLJANA, 1832
SAMOZALOŽBA
1832 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GABRŠČEK ANDREJ
GORIŠKI SLOVENCI: II. KNJIGA .- LJUBLJANA, 1934

1934 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DE CLARICINI ALESSANDRO
GORIZIA NELLE SUE ISTITUZIONI E NELLA SUA AZIENDA COMUNALE DURANTE IL TRIENNIO 1869-1871 .- GORIZIA, 1873

1873 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gombač Dragica
Harije skozi čas : prispevek k proučevanju razvoja vasi in življenja vaščanov
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
HRANILNICA IN POSOJILNICA V ŠEMPETRU PRI GORICI: KATALOG K RAZSTAVI .- NOVA GORICA, 1997
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
HRANILNICA IN POSOJILNICA V ŠEMPETRU: 1896-1948, KATALOG .- NOVA GORICA, 1992
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pavšič Milost Aleksandra
Hranilnica in posojilnica v Vipavi : Razstava ob 110. obletnici ustanovitve
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAHOR ADRIAN
IL CREPUSCOLO DEL TLT E I PARTITI AUTONOMI SLOVENI (1952 - 1954).-TRST, 1993
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1993 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Katarina Vidrih, Mateja Trošt, Polonca Rosa, Laura Vitežnik, Ana Curk, Ana Nabergoj, Lara Krečič, Anja Jurca
In ptičke pevke žvrgolele ... : Pregled 30-letnega dela Cerkvenega mešanega pevskega zbora Stanko Premrl Podnanos

2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič-Brezigar Inga, Figelj Klavdija, Marušič Branko 1938-, Pavšič Milost Aleksandra, Kozinc Darinka, Kožuh David
Industrijska dediščina na Goriškem - prispevki in pričevanja : [Meblo, MIP, Tekstina, SIA, Salonit, Lipa, Remiza --- in še mnogo drugih] : katalog razstave
GORIŠKI MUZEJ
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Hozjan Andrej
Inventar arhivskega gradiva zemljiškega gospostva Dolnja Lendava/Alsólendva v arhivu knezov Esterházy grad Forchtenstein
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slov.,madžarsk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
SVOLJŠAK DRAGO
INVENTARIA ARCHAEOLOGICA .- TOLMIN NOVA GORICA, 1974

1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kovačič Simon, Maher Igor, Bandelj Andrej
Itinerari storici tra Carso e Isonzo = Zgodovinske poti med Krasom in Sočo
Consorzio culturale del Monfalconese
2008 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Jedrlinič Alda
Ivan Kacin (1884-1953) - orglar in Paul J. Šifler (r. 1911) - skladatelj, organist : diplomska naloga

1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA Fotokopija
Trinko Ivan
Budal Andrej 1889-1972
Ivan Trinko : Spisi
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1964 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lenščak Ivo
Bassin Aleksander, Cigoj Tanja, Jemec Andrej 1934-, Lenščak Urška, Ponebšek Tina, Brecelj Primož, Milharčič Tanja 1980-
Ivo Lenščak : slikar : pregledna razstava : Pilonova galerija, Ajdovščina, 21. junij-15. september 2019
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2019 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
OTOREPEC BOŽO, MATIĆ DRAGAN
IZBRANE LISTINE ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA: (1320 - 1782).- GRADIVO IN RAZPRAVE; 19/1.-LJUBLJANA, 1998
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
OTOREPEC BOŽO, MATIĆ DRAGAN
IZBRANE LISTINE ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA: (1320 - 1782).- GRADIVO IN RAZPRAVE; 19/2 (TRANSKRIPCIJE Z REGESTI IN KOMENTARJI) .- LJUBLJANA, 1998
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Miladinović Zalaznik Mira
Grdina Igor 1965-, Sedmak Drago, Podbersič Renato 1970-, Maver Aleš 1978-
Izgubljeni spomin Vipave : generalmajor Johann von Maasburg in njegovi : [znanstvena monografija]
Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko
2021 slov., nemški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BUDNA KODRIČ NATAŠA, SERŠE ALEKSANDRA
IZOBRAŽEVANJE DEKLET V LJUBLJANI: ŠOLE NAŠIH BABIC .- LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ZGODOVINA Videokaseta
Drnovšek Marjan
Izseljevanje, "rakrana" slovenskega naroda : od misijonarja Friderika Barage do migracijske politike države Slovenije
NOVA REVIJA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Andrian Dragica
Batič Katjuša
Iztrgano iz spomina : zbornik prispevkov o Bukovici in Volčji Dragi
KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVICA - VOLČJA DRAGA
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PERTINI SANDRO
JEČE IN POBEGI IZ TAJNIH DOKUMENTOV FAŠISTIČNIH ZATIRALCEV.- LJUBLJANA, 1981

1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Kam usoda jih je peljala?
GORIŠKI MUZEJ
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Sedmak Drago - urednik
Kanal ob Soči : v dnevniku občinskega tajnika Antona Bajta
GORIŠKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zupanič Katja 1974-, Žun Klemen, Lapuh Mateja, Zadravec Dejan
Kino je vedno dobra ideja : 120 let od prve kinopredstave na Ptuju
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Drole Ernesta
KLUB STARIH GORIŠKIH ŠTUDENTOV (kratki življenjepisi osebnosti, ki so jim člani Kluba starih goriških študentov postavili spominsko ploščo ali spomenik)

1999 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
MEZE DRAGO
KMETIJE NA ŠENTVIŠKI PLANOTI IN V TREBUŠI.- LJUBLJANA, 1988 (SEPARATUM)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1988 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Vlahov Dražen
Knjiga računa Općine Roč (1566. - 1628.) : Glagoljski zapisi
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
2009 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MODRUŠAN MARTIN
KORIŠTENJE MIKROFILMOVA U ARHIVIMA.- ŠIBENIK, 1974

1974 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Košmrlj Drago
Kožbana : 1944-1994
ODBOR SKUPNOSTI BORCEV BBO
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Nared Andrej, Volčjak Jure
Kranjski deželni privilegiji = Carniolan provincial privileges = Krainische Landesprivilegien : 1338-1736 : [razstava Arhiva Republike Slovenije : Narodna galerija, Galerija Narodni dom, 3. april - 4. maj 2008, Peterokotni stolp Ljubljanskega gradu, 3.
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šumrada Janez, Kopitar Adrijan
Gacoin-Marks Florence, Golec Boris, Nared Andrej
Kranjski Janezi, Napoleonovi soldati : francoski vojaški nabor v ilirski provinci Kranjski, 1812-1813 = Slovenes, soldats de Napoléon : conscription française dans la province illyrienne de Carniole, 1812-1813
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2018 slov.,francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Sandrin Giulia
Kras 2022 : spomini na požar = Carso 2022 : memoria di un incendio

2023 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Kolenc Petra 1977-, Bolčina Mara, Šuligoj Bremec Miroslav, Doljak Justina, Rijavec Darja, Perkon Kofol Mojca, Perkon Adrijana, Černe Andrej 1933-, Humar Ljubica, Vuga Katarina
Krčme in gostilne na Trnovsko-Banjški planoti
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kobal Anton, vojak
Blažko Boris, Sedmak Drago, Furlan Bogomir, Furlan Alenka 1961-
Križ, obrnjen proti domovini : v spomin na mojega ljubega brata Jožefa
DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE LOKAVŠKEGA IZROČILA "DOLI"
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Nadrah-Ravbar Valerija, Istenič Marko
Križev pot župnika Naceta Nadraha : v 72. letu njegove mučeniške smrti
SALVE
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SEDMAK DRAGO
KRONIKA VASI POD GRMADO V LETIH 1915-1918.- NABREŽINA, 1995
OBČINA DEVIN NABREŽINA
1995 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MATIĆ DRAGAN
KULTURNI UTRIP LJUBLJANE MED PRVO SVETOVNO VOJNO: KULTURNE IN DRUŽABNE PRIREDITVE V SEZONAH 1913/14-1917/18.-GRADIVO IN RAZPRAVE:15.-LJUBLJANA, 1995
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Doblehar Andrej
Kulturni vrhovi [Videoposnetek] : dokumentarna serija
Del 9: Sv. Primož nad Kamnikom, Del 10: Križna gora nad Ložem, Del 11: Šmarski triptih, Del 12: Kostanjevica nad Novo Gorico
RTV SLOVENIJA
2012 slovenski KULTURNA ZGODOVINA CD/DVD
Dal Ponti Adriano
Carolini Simonetta
L'Italia al confino: Le ordinanze di assegnazione...

italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DRNOVŠEK MARJAN
LJUBLJANA NA STARIH FOTOGRAFIJAH .- KATALOG ZGODOVINSKEGA ARHIVA V LJUBLJANI .- LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DRNOVŠEK MARJAN
LJUBLJANA NA STARIH FOTOGRAFIJAH .- PONATIS 1988 .- LJUBLJANA ,1985
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VOVKO ANDREJ
MAL POLOŽI DAR...:PORTRET SLOVENSKE NARODNOOBRAMBNE ŠOLSKE ORGANIZACIJE DRUŽBE SV. CIRILA IN METODA:1885-1918.-LJUBLJANA, 1994
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ZALAR DRAGO
MARIJINE DRUŽBE NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA
ZALOŽBA DRUŽINA
slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MORITSCH ANDREAS
MATIJA MAJAR - ZILJSKI.- CELOVEC, LJUBLJANA, DUNAJ, 1995
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čavdek Julijan, Jagodic Devan, Kosic Marianna, Lissiach Martin, Majovski Jaruška, Mezgec Maja 1976-, Vidau, Zaira
Križman Jadranka, Zajc Martina 25.12.1976-
Mi, Slovenci v Italiji = Noi, sloveni in Italia = We, the Slovenes in Italy
SVET SLOVENSKIH ORGANIZACIJ
2018 slov.,ita.,ang. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Nogometno društvo Adria (Miren)
Budin Peter, Ambroželj Mitja, Batič Jani, Cotič Miloš - fotograf, Kovšca Manuel, Povodnik Tomaž
Miren nogometni stoletnik : 1922-2022 : trdoživost in entuziazem
NOGOMETNO DRUŠTVO ADRIA
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ferfolja Lučana
mentor: prof.dr. Janša Zorn Olga
Miren skozi zgodovino : diplomsko delo : Pedagoška fakulteta, oddelek za razredni pouk
SAMOZALOŽBA
1995 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija