Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
ZUPANC CIRIL
GRADIŠČE IN OŠEVLJEK V NOB 1941-1945 .-NOVA GORICA 1971

1971 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
ZUPANC CIRIL
KANALSKI KOLOVRAT: OB 30-LETNICI VOLITEV ORGANOV LJUDSKE OBLASTI.-NOVA GORICA, 1974
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV NOVA GORICA
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zupanc Ciril
Mihajlo, obveščevalec in diverzant IX. korpusa
Zmaga v skupnem boju nad naci-fašizmom // Zmaga
GORIŠKI MUZEJ
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zupanc Ciril
Zapadno-primorsko okrožje : ob 30-letnici Kobariške republike
OBČINSKA KONFERENCA SZDL TOLMIN
1973 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.