Seznam gradiva

7 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Zupanič Katja 1974-, Žun Klemen, Lapuh Mateja, Zadravec Dejan
Kino je vedno dobra ideja : 120 let od prve kinopredstave na Ptuju
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zadravec Dejan
Obračun prihodkov in izdatkov Tattenbachove svobodne hiše v Mariboru : 1. julij 1699 - 9. januar 1700 : kritična objava arhivskih dokumentov. Viri 7
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Čuš Monika, Jambrek Aleš, Majerič Kekec Nataša, Zadravec Dejan
Pekarne in pekarstvo na Ptujskem skozi čas : [katalog razstave]
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2022 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zadravec Dejan
Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684 : biografsko-prosopografski priročnik
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zadravec Dejan
VIRI 35 : Zastave in prodaje deželnoknežjih posesti in prihodkov v spodnjeavstrijskih deželah v prvi polovici 16. stoletja
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Žižek Aleksander, Urlep Lilijana, Horvat Mojca 1973-, Zajšek Boštjan, Zadravec Dejan, Hernja-Masten Marija, Fras Ivan, Tovšak Slavica, Cvelfar Bojan, Goličnik Jože, Gostenčnik Nina 1978-
Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Jambrek Aleš, Zadravec Dejan
Wrmberch, Wurmberg, Vurberk - nemirna zgodovina gradu in gospostva od nastanka do bomb(astič)nega uničenja : katalog k razstavi ob 780. obletnici najstarejše omembe Vurberka
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.