Seznam gradiva

10 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Volčjak Jure
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 39 : Goriška nadškofija na Kranjskem v času apostolskega vikarja in prvega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa (1750-1774)
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Oset Željko
Oset Željko, Jenuš Gregor, Volčjak Jure
Goriški izobraženci skozi zgodovino
UNIVERZA V NOVI GORICI
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Nared Andrej, Volčjak Jure
Kranjski deželni privilegiji = Carniolan provincial privileges = Krainische Landesprivilegien : 1338-1736 : [razstava Arhiva Republike Slovenije : Narodna galerija, Galerija Narodni dom, 3. april - 4. maj 2008, Peterokotni stolp Ljubljanskega gradu, 3.
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
Hren Alenka, 1974-, Ambrožič Matjaž 1967-, Visočnik Julijana, Dolinar France M. 1941-
Listine jezuitskega kolegija v Ljubljani : 1592-1751
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec - uredila
Hudelja Niko, Cvelfar Bojan, Svoljšak Petra 1965-, Hozjan Andrej, Panjek Aleksander, Pavlin Vojko 1965-, Volčjak Jure, Žižek Aleksander
Urbarji na Slovenskem skozi stoletja
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
Gombač Maja
VIRI 31 : Ordinacijska protokola Goriške nadškofije 1750-1824 : 1. del: 1750-1764
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
Gombač Maja
VIRI 34 : Ordinacijska protokola Goriške nadškofije 1750-1824 : 2. del: 1765-1824
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
VIRI 36 : Ordinacijska protokola Ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, 1. del: 1711-1756
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
VIRI 39 : Ordinacijska protokola Ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, 2. del: 1761-1824
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Volčjak Jure, Lavrič Ana 1951-, Žnidaršič Golec Lilijana
VIRI 43 : Ordinacijski zapisniki Oglejskega patriarhata za slovensko ozemlje v 18. stoletju (1701-1749)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.