Seznam gradiva

2 gradivi
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
VRBNJAK VIKTOR
KLUB KOROŠKIH SLOVENCEV V MARIBORU:1928-2003.-MARIBOR, 2003
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VRBNJAK VIKTOR
PRVI SLOVENSKI TABOR V LJUTOMERU .- MARIBOR, 1968

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.