Seznam gradiva

3 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Tovšak Slavica, Meško Helena, Velunšek Simona
Od Državne glasbene šole do Konservatorija za glasbo in balet Maribor : zbornik, razstavo in koncert posvečamo 65-letnici glasbenega in baletnega šolstva v Mariboru
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
TOVŠAK SLAVICA
OKRAJNI ODBOR SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA MURSKA SOBOTA 1945-1963.- MARIBOR, INVENTARJI 2

slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Žižek Aleksander, Urlep Lilijana, Horvat Mojca 1973-, Zajšek Boštjan, Zadravec Dejan, Hernja-Masten Marija, Fras Ivan, Tovšak Slavica, Cvelfar Bojan, Goličnik Jože, Gostenčnik Nina 1978-
Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.