Seznam gradiva

3 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Kolar Bogdan, Sužnik Maja
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 41 : Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2019 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Kolar Bogdan, Sužnik Maja
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 42 : Prekmurje v letu 1919 in katoliška cerkev
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Čipić Rehar Marija
Sužnik Maja, Krampač Tone, Preinfalk Miha, Ambrožič Matjaž 1967-
Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1501-2015
NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT LJUBLJANA
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.