Seznam gradiva

3 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Stanonik Tončka, Brenk Lan
Munda Hirnök Katalin, Stergar Janez
Osebnosti : veliki slovenski biografski leksikon
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2008 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
STERGAR JANEZ
SEDEM DESETLETIJ LJUBLJANSKEGA INŠTITUTA ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA.-LJUBLJANA, 1995
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klemenčič Matjaž
Kristen Samo, Munda Hirnok Katalin, Trebše Štolfa Milica, Stergar Janez
VIRI 20 : Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. (#Del #4, Slovenci v zamejstvu in po svetu ter mednarodno priznanje Slovenije)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.