Seznam gradiva

15 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
TUL VLASTA, ROSA JURIJ
"OD 27. APRILA K 22. JULIJU" .- NOVA GORICA, 1989 ( KATALOG)
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rosa Jurij, Nusdorfer Vuksanović Metka
Frnaža - mesto v malem : Razstava ob 70. obletnici mesta Nova Gorica [zgibanka k razstavi, priložen seznam podnapisov na panojih]
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ
IZ NAŠIH DRUŠTVENIH ARHIVOV: KATALOG K RAZSTAVI.-NOVA GORICA, 1991
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Uršič Ivanka - urednik, Češčut Marija - urednik, Rosa Jurij - urednik
Marko Vuk 1947-2004 : spominska slovesnost na Mirenskem Gradu, 24. 11. 2007
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ, URŠIČ IVANKA
NA SOLKANSKEM POLJU JE RASLO MESTO.- NOVA GORICA, 1998
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ
NOVA OBLAST - NOVA IMENA: DOKUMENTI O PREIMENOVANJU NAŠIH KRAJEV V LETIH 1948-1955 (KATALOG).-NOVA GORICA, 1993
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NUSDORFER VUKSANOVIĆ METKA, ROSA JURIJ, VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
OBČINSKA SREDIŠČA V OBDOBJU 1814-1961 NA OBMOČJU SEDANJIH OBČIN AJDOVŠČINA, NOVA GORICA IN TOLMIN.-NOVA GORICA, 1991
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rosa Sebastjan
Rosa Jurij
Podnanos : Št. Vid, rojstni kraj slovenske himne : [vodnik po kulturni in naravni dediščini Podnanosa in okolice]
KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ
REŠEVANJE POPLAVLJENEGA ARHIVSKEGA GRADIVA (PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA OB 20.OKTOBRU - DNEVU ARHIVOV) .- NOVA GORICA, 1984
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1984 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ
SLOVENSKA DUHOVŠČINA NA GORIŠKEM V DOKUMENTIH KOMUNISTIČNE PARTIJE V OBDOBJU 1945-1965 (SEPARAT).-GORICA, 1997
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ, TUL VLASTA
SLOVENSKA POMLAD NA GORIŠKEM 1987-1991.-NOVA GORICA, 2001
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ
SLOVENSKI ČASOPISI NA GORIŠKEM O VERSKIH IN CERKVENIH ZADEVAH V GORIŠKI NADŠKOFIJI (IZVLEČEK).-UDINE, 2002
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rosa Jurij, Pavšič Milost Aleksandra, Tul Vlasta, Trpin Drago
Strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom : gradivo za seminar
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2008 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija
Rosa Jurij
Vinko Vodopivec (1878 - 1952) : Razstava ob 60-letnici smrti duhovnika in glasbenika [katalog k razstavi]
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rosa Jurij, Tul Vlasta, Uršič Ivanka
Za dom in rod : v spomin na dogodek v Prvačini na dan sv. Cirila in Metoda, 5. julija 1920
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.