Seznam gradiva

6 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
PLETERSKI JANKO
DR. IVAN ŠUŠTERŠIČ 1863-1925:POT PRVAKA SLOVENSKEGA POLITIČNEGA KATOLICIZMA.-LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PLETERSKI JANKO
KOROŠKI PLEBISCIT 1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PLETERSKI JANKO
NARODNA IN POLITIČNA ZAVEST NA KOROŠKEM 1848-1914 .-LJUBLJANA, 1965

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PLETERSKI JANKO
PRVA ODLOČITEV SLOVENCEV ZA JUGOSLAVIJO.-LJUBLJANA, 1971

1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PLETERSKI JANKO
REVOLUCIJA IN VPRAŠANJE NARODOV .-LJUBLJANA 1979 (DRUŽ.IZOBRAŽEVANJE; 50)

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Grafenauer Bogo, Gestrin Ferdo, Pleterski Janko, Vilfan Sergij 1919-1996, Flere Darja
Slovenci in država : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.