Seznam gradiva

12 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Pirjevec Jože
"Trst je naš!" : boj Slovencev za morje (1848-1954) : [2. natis]
NOVA REVIJA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože
Fojbe
CANKARJEVA ZALOŽBA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože
Glossae : izbor tedenskih glos, objavljenih v Primorskem dnevniku (1978-2020)
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Parovel Paolo G.
Čok Matjaž, Pelicon Lucijan, Pirjevec Jože
Izbrisana identiteta : nasilno poitalijančenje priimkov, imen in krajevnih imen v pokrajini "Julijska Benečija" od 1919 do 1945 s seznami za province Trst, Gorica in Istra ter podatki prvih 5300 dekretov
SAMOZALOŽBA
2020 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PIRJEVEC JOŽE
JUGOSLAVIJA 1918 - 1992.- KOPER, 1995
ZALOŽBA LIPA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože - urednik, Klabjan Borut - urednik, Bajc Gorazd - urednik
Osimska meja : jugoslovansko-italijanska pogajanja in razmejitev leta 1975
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože
Partizani
CANKARJEVA ZALOŽBA
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PIRJEVEC JOŽE
TITO,STALIN IN ZAHOD .-LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože
Tržaški vozel : o zgodovinskih dogodkih in političnem razvoju v letih 1945-1980
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šušmelj Jože
Pirjevec Jože, Pavšič Rudi
V Trstu ob osamosvajanju Slovenije
SAMOZALOŽBA
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože,
Bajc Gorazd, Klabjan Borut
Vojna in mir na Primorskem : od kapitulacije Italije leta 1943 do Londonskega memoranduma leta 1954
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KACIN WOHINZ MILICA, PIRJEVEC JOŽE
ZGODOVINA SLOVENCEV V ITALIJI 1866-2000.-LJUBLJANA, 2000
KORENINE-NOVA REVIJA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.