Seznam gradiva

6 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
PELIKAN EGON
AKOMODACIJA IDEOLOGIJE POLITIČNEGA KATOLICIZMA NA SLOVENSKEM.- MARIBOR, 1997
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PELIKAN EGON
ENGELBERT BESEDNJAK V PARLAMENTU.- TRST, 1996
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PELIKAN EGON
JOSIP VILFAN V PARLAMENTU.-TRST, 1997
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PELIKAN EGON
TAJNO DELOVANJE PRIMORSKE DUHOVŠČINE PRED FAŠIZMOM:PRIMORSKI KRŠČANSKI SOCIALISTI MED VATIKANOM, FAŠISTIČNO ITALIJO IN SLOVENSKO KATOLIŠKO DESNICO.-LJUBLJANA, 2002
NOVA REVIJA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PELIKAN EGON
TAJNO ŠTETJE PREBIVALSTVA V JULIJSKI KRAJINI LETA 1933.-KOPER, 2002 (KNJIŽNICA ANNALES,28)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pelikan Egon
Prešeren Matjaž 1955-, Komelj Milček
Tone Kralj in prostor meje
CANKARJEVA ZALOŽBA
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.