Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Pavlin Vojko
Goriška - od zadnjih goriških grofov do habsburške dežel
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Vojko
Goriško gospostvo ob prehodu pod Habsburžane na osnovi urbarja iz leta 1507
GORIŠKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec - uredila
Hudelja Niko, Cvelfar Bojan, Svoljšak Petra 1965-, Hozjan Andrej, Panjek Aleksander, Pavlin Vojko 1965-, Volčjak Jure, Žižek Aleksander
Urbarji na Slovenskem skozi stoletja
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Vojko, Podbersič Renato ml., Osvald Monika
Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja
ŽUPNIJSKI URAD ŠEMPETER PRI GORICI
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.