Seznam gradiva

3 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Makuc Neva 1978-, Kolenc Petra 1977-, Fakin Bajec Jasna, Höfler Janez, Ledinek Lozej Špela, Marušič Branko 1938-, Panjek Aleksander
Poznogotski krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem (1515) in življenje v Brdih v 16. stoletju
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PANJEK ALEKSANDER
TERRA DI CONFINE: AGROCULTURE E TRAFFICI TRA LE ALPI E' ADRIATICO:LA CONTEA DI GORIZIA DEL SEICENTO.-COLLANA DI STUDI E DOCUMENTI,2.-GORICA, 2002
EDIZIONI DELLA LAGUNA
Istituto di Storia Sociale e Religiosa
2002 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec - uredila
Hudelja Niko, Cvelfar Bojan, Svoljšak Petra 1965-, Hozjan Andrej, Panjek Aleksander, Pavlin Vojko 1965-, Volčjak Jure, Žižek Aleksander
Urbarji na Slovenskem skozi stoletja
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.