Seznam gradiva

7 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
PIVKO LJUDEVIT
DRUP MARIBOR 1928 9.KNJIGA- ČETRTA KNJIGA RAME OB RAMENU

1928 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
PIVKO LJUDEVIT
INFORMATORJI MARIBOR 1925 7.KNJIGA -DRUGA KNJIGA RAME OB RAMENU

1925 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
PIVKO LJUDEVIT
NAŠI DOBROVOLJCI V ITALIJI.-MARIBOR, 1924

1924 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pivko Ljudevit 1880-1937
Proti Avstriji : slike iz borbe Jugoslovanov na italijanski fronti proti Avstriji

1923 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PIVKO LJUDEVIT
VAL BELLA MARIBOR 1928 8.KNJIGA-TRETJA KNJIGA RAME OB RAMENU

1928 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
PIVKO LJUDEVIT
ZELENI ODRED MARIBOR 1925 6.KNJIGA-PRVA KNJIGA RAME OB RAMENU

1925 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
PIVKO LJUDEVIT
ZGODOVINA SLOVENCEV .- POLJUDNO ZNANSTVENA KNJIŽICA .- LJUBLJANA, 1911
SLOVENSKA ŠOLSKA MATICA LJUBLJANA
1911 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.