Seznam gradiva

6 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
MIKLAVČIČ BREZIGAR INGA
ETNOLOŠKA TOPOGRAFIJA SLOVENSKEGA ETNIČNEGA OZEMLJA:20.STOLETJE.-OBČINA TOLMIN.-LJUBLJANA,1996
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKLAVČIČ BREZIGAR INGA
LJUDSKE SKRINJE NA GORIŠKEM.-KROMBERK-VOGRSKO,2000
GORIŠKI MUZEJ
2000 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič Brezigar Inga
Meščanstvo na Goriškem med vrednotami in konflikti na prelomu iz 19. v 20. stoletje
GORIŠKI MUZEJ
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MIKLAVČIČ BREZIGAR INGA
POKLON SOLKANSKIM MIZARJEM (KATALOG).-NOVA GORICA, 2001
GORIŠKI MUZEJ
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MIKLAVČIČ BREZIGAR INGA
PUSTOVANJA NA GORIŠKEM.-NOVA GORICA, 2002

2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klančič Majda, Miklavčič Brezigar Inga
Tradicija kot priložnost : "Ob 110. obletnici prve zadružne - Ljudske opekarne v Biljah"
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.