Seznam gradiva

8 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
MLINARIČ JOŽE
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 09 : ŽUPNIJE NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM V VIZITACIJSKIH ZAPISNIKIH ARHIDIAKONATA MED DRAVO IN MURO 1656-1774 .- LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE
KARTUZIJA BISTRA.-LJUBLJANA, 2001
ZALOŽBA DRUŽINA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE
KARTUZIJA PLETERJE 1403-1595.- LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mlinarič Jože
Malteški viteški red na Slovenskem s poudarkom na malteški postojanki (komendi) v Melju pri Mariboru : (od 13. stoletja do začetka 19. stoletja)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Mlinarič Jože
Topografija posesti kostanjeviške opatije : 1234-1786

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE
VIRI 3: ZBIRKA LISTIN 1246-1865.- MARIBOR, 1987
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Mlinarič Jože
Ženski dominikanski samostan v Studenicah skozi zgodovino ok. 1245-1782
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE, OŽINGER ANTON
ŽUPNIJA IN DEKANIJA HOČE 1146-1945.- LJUBLJANA, 1982 (POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR,INVENTARJI;19)

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.