Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
MIHELIČ DARJA
HAZARD.- KOPER, 1993 (KNJIŽNICA ANNALES: ŠT. 3)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIHELIČ DARJA
PIRANSKA NOTARSKA KNJIGA (1289-1292):3.ZVEZEK.-LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2002 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIHELIČ DARJA
PIRANSKA NOTARSKA KNJIGA 1284-1288; VIRI ZA ZGODOVINO SLOVENCEV, 9.KNJIGA.-LJUBLJANA, 1986

1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Mihelič Darja, Bizjak Matjaž 1971-, Gašperšič Manca, Balkovec Bojan, Godeša Bojan
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.