Seznam gradiva

6 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
MELIK ANTON
Gorica : (geografske osnove mestnega naselja)
ZNANSTVENI INŠTITUT V LJUBLJANI
1946 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Melik Anton
Jugoslavija : zemljepisni pregled
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1949 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
MELIK ANTON
SLOVENIJA: GEOGRAFSKI OPIS .-LJUBLJANA, 1963

1963 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Melik Anton
Slovensko primorje
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1960 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
MELIK ANTON
TRIESTE ET LA JUGOSLAVI DU NORD.-LJUBLJANA, 1946

1946 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Melik Anton
Trst in severna Jugoslavija
ZNANSTVENI INŠTITUT V LJUBLJANI
1946 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.