Seznam gradiva

43 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Nanut Mirela, Marušič Branko 1938-, Dušić Biljana, Rebula-Tuta Alenka, Miklavčič-Brezigar Inga, Dolničar Katjuša, Skrt Darja 1961-
Aleksandrinke
GORIŠKI MUZEJ
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šušmelj Jože
Marušič Branko 1938-, Kolenc Petra 1977-
Andrej baron Winkler : 1825-1916 : krminski in tolminski okrajni glavar, poslanec v goriško-gradiškem deželnem zboru, poslanec v državnem zboru na Dunaju, predsednik dežele Kranjske
DRUŠTVO LJUBITELJEV NARAVE PLANOTA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO, SEDMAK DRAGO
DELAVSKO GIBANJE NA PRIMORSKEM DO KONCA PRVE SVETOVNE VOJNE.- NOVA GORICA, 1979
GORIŠKI MUZEJ
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko 1938-
Grdina Igor 1965-, Žitko Salvator, Testen Petra, Lavrič Karel 1818-1876
Doktor Karel Lavrič (1818-1876) in njegova doba
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko - urednik
Državni in deželni poslanec Anton Černe (1813-1891) : ob dvestoletnici rojstva
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Il vicino come amico realta o utopia? : La convivenza lungo il confine italo-sloveno
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2007 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič-Brezigar Inga, Figelj Klavdija, Marušič Branko 1938-, Pavšič Milost Aleksandra, Kozinc Darinka, Kožuh David
Industrijska dediščina na Goriškem - prispevki in pričevanja : [Meblo, MIP, Tekstina, SIA, Salonit, Lipa, Remiza --- in še mnogo drugih] : katalog razstave
GORIŠKI MUZEJ
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
IZ ZGODOVINE TRENTE .- 1977

1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
IZ ZGODOVINE TRENTE IN SOČE .-NOVA GORICA, 1982

1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bonazza Sergio, Kociančič Štefan, Marušič Branko, Steska Viktor, Zor Janez
Bratina Pavel
Kamnje - 422 let glagolskega napisa
SAMOZALOŽBA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
LA RIVOLTA DEI CONTADINI GORIZIANI NELLA STARIOGRAFIA ITALIANA.- ESTRATTO DAL VOLUME LXIX DI STUDI GORIZIANI.-GORICA, 1989
BIBLIOTECA STATALE ISONTINA DI GORIZIA
1989 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
LA RIVOLTA DEI CONTADINI GORIZIANI NELL'ANNO 1713.- ESTRATTO DAI ANALLI DI STORIA ISONTINA, N. 3.-1990
SOCIETA ECONOMIA BENI CULTURALI
1990 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
LA STORIOGRAFIA SLOVENA DEL GORIZIANO.- (ESTRATTO DEL VOLUME LXXX DI STUDI GORIZIANI).-GORICA, 1994
BIBLIOTECA STATALE ISONTINA DI GORIZIA
1994 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
MATIJA VERTOVEC, NJEGOVA DOBA IN PODOBA.- AJDOVŠČINA, 1994
AGROIND VIPAVA
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
NA GORIŠKEM V DRUGI POLOVICI L.1918 PRIMORSKI DNEVNIK 1964 ŠT.38-45

1964 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Marušič Branko, 1938-
Na Primorskem leta 1941 : ob petinsedemdesetletnici Osvobodilne fronte slovenskega naroda
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Marušič Branko 1938-, Cigoj Štefan, Kernel Davor, Krpan Vladimir 1930-, Lozič Miloš 1947-, Pavšič Milost Aleksandra, Šušmelj Jože, Žigon Katjuša
Narodu Gorico novo bomo dali v dar : ob sedemdesetletnici Nove Gorice
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2017 slov., srbski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Blasich Miriam, Geršak Ana, Uršič Suzana 1977-
Marušič Branko 1938-
Nova Gorica v stripu
SAMOZALOŽBA
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko 1938-
Krpan Vladimir 1930-
O narodnoosvobodilnem boju na Primorskem (1941-1945)
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
PO POTEH VELIKEGA TOLMINSKEGA PUNTA 1713- I. DEL.- KULTURNI IN NARAVNI SPOMENIKI SLOVENIJE,ŠT.55.-LJUBLJANA, 1976
ZAVOD SRS ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
1976 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
PO POTEH VELIKEGA TOLMINSKEGA PUNTA 1713 -II. DEL.- NARAVNI IN KULTURNI SPOMENIKI SLOVENIJE,ŠT.56.-LJUBLJANA, 1976
ZAVOD SRS ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
1976 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tavčar Lidija
Kolenc Petra 1977-, Širok Kaja 1975-, Pirnat Marko, Marušič Branko 1938-, Vidmar Luka 1977-, Jenko Mojca 1958-
Poskus rekonstrukcije neuresničenega slovenskega Narodnega muzeja v Gorici : 1910-1914
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2023 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Makuc Neva 1978-, Kolenc Petra 1977-, Fakin Bajec Jasna, Höfler Janez, Ledinek Lozej Špela, Marušič Branko 1938-, Panjek Aleksander
Poznogotski krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem (1515) in življenje v Brdih v 16. stoletju
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
PREGLED DELOVANJA ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE V GORIŠKEM OKRAJU (1944-1960).-NOVA GORICA, 1961
OKRAJNI ODBOR RKS GORICA
1961 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Pregled politične zgodovine Slovencev na Goriškem : 1848-1899
GORIŠKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
PRIMORSKI ČAS PRETEKLI .-KOPER, 1985; PRISPEVKI ZA ZGODOVINO PRIMORSKE

1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Prispevki k primorski biografiki
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vuga Tomaž
Marušič Branko 1938-, Gantar Pavel, Kosec Miloš 1986-, Vuga Boštjan, Gašperšič Manca, Vončina Katja 1983-
Projekt: Nova Gorica
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko, Stanič Stanko, Rejec Maks
Prva časopisna vest o rihemberški čitalnici, objavljena v celovškem listu "Slovenec", poleti 1866; Zapis ob 120-letnici smrti slovenskega prošta Mihaela Verneja, Branko Marušič, Primorski dnevnik; Mlekarstvo in planšarstvo v naših gorah, avtor: M
Dominik Franc Kalin, avtor: Stanko Stanič

slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Marušič Branko, Klavora Vasja, Kernel Davor
Sem puško zagledal in jokat začel : 96. pehotni polk iz Karlovca na soški fronti : [katalog] = I saw a rifle and began to weep : 96th Infantry Regiment from Karlovec on the Isonzo Front : [catalogue]
GORIŠKI MUZEJ
2014 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
SKOZI PRETEKLOST GORIŠKE.-NOVA GORICA, 2001
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Marušič Branko 1938-, Srebrnič Jože 1902-1992
Solkanska čitalnica : 1867-1967 (Stoletnica slovenske čitalnice v Solkanu)

1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO, MARUŠIČ IVAN
SOLKANSKI ROJAK DR.MARKO ANTON PL.PLENČIČ(1705-1786) .-NOVA GORICA, 24. SEPT. 1967

1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Stefano Kociančič : (1818-1883) : un ecclesiastico al servizio della cultura fra Sloveni e Friulani : [atti del Convegno internazionale su Stefano Kociančič, Gorizia, 20 gennaio 1984]
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1984 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
STO SLOVENSKIH POLITIKOV.-LJUBLJANA, 2002
PREŠERNOVA DRUŽBA V LJUBLJANI
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
ŠENTVIŠKA PLANOTA.- NARAVNI IN KULTURNI SPOMENIKI SLOVENIJE, ŠT.107.-LJUBLJANA, 1980
ZAVOD SRS ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
1980 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Galić Lovro
Marušič Branko
Tolminsko mostišče I
TOLMINSKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
VELIKI TOLMINSKI PUNT L.1713.-TRST, 1973

1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko 1938-
Kante Pavlin Polona
Vesela Goriška : zbornik o ljubiteljski kulturi
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV NOVA GORICA
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
Z ZAHODNEGA ROBA: O LJUDEH IN DOGODKIH IZTEKAJOČEGA SE STOLETJA.-NOVA GORICA, 1995
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
Z ZLATIMI ČRKAMI /ŽIVLJENSKE USODE IN DELA VELIKIH PRIMORSKIH MOŽ.- TRST, 1987
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Ferletič Marija, Bratuž Andrej 1936-2011, Marušič Branko 1938-, Pini Andrea G.
Za staro pravdo [Glasbeni tisk] : zbirka vokalnih skladb
SVET SLOVENSKIH ORGANIZACIJ
1995 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO, FRAN VATOVEC
ZAČETKI SLOVENSKEGA ČASNIKARSTVA NA GORIŠKEM: ČASNIKARSKI FENOMEN .- GORIŠKA SOČA, 1971

1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.