Seznam gradiva

3 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Fakin Bajec Jasna
Ledinek Lozej Špela, Dolenc-Kambič Nuška, Bajec Dominik, Franetič Vojko
Marijine božjepotne cerkve med Alpami in Krasom
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ledinek Lozej Špela
Od hiše do niše : razvoj kuhinje v Vipavski dolini
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Makuc Neva 1978-, Kolenc Petra 1977-, Fakin Bajec Jasna, Höfler Janez, Ledinek Lozej Špela, Marušič Branko 1938-, Panjek Aleksander
Poznogotski krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem (1515) in življenje v Brdih v 16. stoletju
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.